استانی

بیش از نیمی از مشترکان جدید این شرکت در سال ۱۴۰۲ در حوزه روستایی زندگی می‌کنند

وی از اجرای ۵۰۶ کیلومتر شبکه توزیع گاز برای مشترکان جدید در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود : برای اتصال این مشترکان جدید به شبکه سراسری گاز ، ۴ هزار انشعاب جدید شهری و ۱۰ هزار انشعاب جدید روستایی در استان نصب خواهد شد.

به گزارش ماه نیوز گیلان؛ عیسی جمال نیکویی گفت : با هماهنگی‌های انجام شده ، قرار است امسال ، ۱۷ هزار متقاضی گاز شهری با ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه و ۱۸ هزار متقاضی گاز روستایی با ۵۴۹ میلیارد ریال برآورد اولیه به شبکه سراسری گاز در گیلان متصل شوند.

وی از اجرای ۵۰۶ کیلومتر شبکه توزیع گاز برای مشترکان جدید در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود : برای اتصال این مشترکان جدید به شبکه سراسری گاز ، ۴ هزار انشعاب جدید شهری و ۱۰ هزار انشعاب جدید روستایی در استان نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه در حال حاضر همه شهرها و ۲ هزار و ۱۲۱ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، گفت: همچنین این شرکت قرار است امسال به ۱۵۲ روستای سخت گذر و کوهستانی استان گازرسانی کند.

عیسی جمال نیکویی از اجرای طرح گازرسانی به ۶۰ واحد صنعتی متقاضی امسال در گیلان خبر داد و افزود: با گاز رسانی به این واحدهای صنعتی در سال کنونی، در مصرف ۴۰ هزار مترمکعب سوخت فسیلی در ساعت صرفه جویی خواهد شد.

وی گفت : با گاز دار شدن این واحدهای صنعتی ، تعداد واحدهای صنعتی گیلان که از نعمت گاز طبیعی برخودارند به ۶ هزار و ۵۰۰ واحد خواهد رسید.

46