استانی

تأثیر خشکی زاینده‌رود بر فرونشست مدارس اصفهان

به گزارش خبرگزاري اصفهان آنلاين، محمدرضا ابراهيمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان اصفهان 1000 دانش آموز، 2000 معلم رسمي، 2000 معلم بيكار و بيش از 3000 معلم داريم.

کمبود فضا و معلم در اصفهان

وی با اشاره به کمبود فضا و معلم در اصفهان، بر تمرکز استان در امر مهاجرت افزود: سال گذشته 5 هزار نفر از نقاط مختلف کمبود داشتیم.

مدیر آموزش و پرورش و توسعه استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار آنلاین در رابطه با وضعیت ایمنی مدارس با محوریت فرانسوی توضیح داد: بستر خشک رودخانه برای هر بیننده ای مایه تاسف استدر چند سال اخیر شاهد خشکسالی و کمبود آب در رودخانه زاینده در مدارس شمال شهر اصفهان، شاهین شهر و برخوار بوده ایم.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان در حال تسریع در مدیریت و نوسازی مدارس هستیم و در صورت نیاز مدارس تخلیه می شود.

برخورد با معلمان خطاکار

ابراهیمی در پاسخ به سوالی دیگر، ارتباط خبرنگار آنلاین با اساتید و مدیران مدارس خطاکار در حوزه علم و همچنین منطقه کربیکند را تشریح کرد. ابتدا متخلفان را ذکر می کنیم و سپس با آنها برخورد می کنیم که منجر به قطع همکاری می شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان در راستای تحقق تعهد دولت مبنی بر ساخت مدرسه مشارکتی با خیرین گفت:

مدیر آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 5 هزار دانش آموز اتباع خارجی در استان اصفهان وجود دارد و احتمال دارد 5 هزار نفر به این تعداد اضافه شود.

دستگیری نباید شرط ثبت نام یا پرداخت باشد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطالبات برخی از مدارس در رابطه با هزینه ثبت نام، تاکید کرد: تملک نباید شرط ثبت نام یا پرداخت باشد، اما اگر متعلم تمایل به پرداخت هزینه ثبت نام داشته باشد، اشکالی ندارد.

48