استانی

تأکید بر توجه جدی دانشگاه‌ها به عرصه زراعت و کشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از ناری ، اعضای هیئت مدیره دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ناریز و همچنین مجتمع تحقیق و تحقیقات 50 هکتاری مهد کودک مدل ملی بهرامان از نزدیک بازدید شدند.

در این مصاحبه ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای تولید افراد غیر شهروند ، توجه و ورود جدی دانشگاه ها را در زمینه کشاورزی و کشاورزی با تکیه بر فعالیت های دانش بنیان معرفی کرد. درآمد.

محمد کاظم کاوه پیش قدم افزود: مسئولان استان باید بیشتر ظرفیت ها را در منطقه به ویژه شیرخوارگاه بهرامان که یک مهد کودک نمونه در کشور و خاورمیانه است ، ایجاد کنند.

بهرام زارعی ، مدیر نمونه بخش کشاورزی کشور ، ضمن معرفی مهد کودک بهرامان ، توضیح داد که چگونه سودآوری اقتصادی بخش کشاورزی و معرفی گونه های مختلف گیاهان دیم و دیم مرتبط است. محیط زیست و آب و هوا

سیام محمدرضا ، رئیس سعادت ، رئیس واحد ناریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، در جریان بازدید اعضای هیئت مدیره دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ، از مجتمع تحقیقاتی کشاورزی در هکتار ، واحد ناریز. این مجموعه و مراحل ایجاد و توسعه آن.

انتهای پیام / 4078 /