اقتصادی

تازه‌ترین وضعیت نقدینگی تا پایان مردادماه

به گفته بانک مرکزی ، نقدینگی در پایان آگوست 1400 نسبت به پایان سال 1399 12.8 درصد افزایش نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (14.1 درصد) 1.3 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ماه نیوز ، بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی روشی برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به عنوان ابزاری برای تعدیل انتظارات تورمی به منظور حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی دارد. بر این اساس ، از سال گذشته ، روند ماهانه رشد اقتصادی و ارائه منظم اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.

در زیر خلاصه ای از مجموعه تحولات کلان اقتصادی و اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف و مأموریت های مشخص شده در آگوست 1400 آمده است:

1- توسعه کلان اقتصادی
تورم ماهانه در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه آگوست عمدتاً تحت تأثیر گروه “مسکن ، آب ، برق و گاز و سایر سوخت ها” قرار داشت. گروه تورم 44.3 درصد در این ماه بوده است. در ردیف اول گروه های “خوراکی و آشامیدنی” و “حمل و نقل” قرار دارند که بیشترین سهم از تورم ماه آگوست را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی تورم ماهانه جداگانه برای گروه های خاص “کالا” و “خدمات” نشان داد که تورم ماهانه در اقلام گروه خدمات بیشتر بوده است ، اما سهم تورم در اقلام گروه کالاها در مرداد ماه کمتر بوده است. گروه اقلام “مواد غذایی و آشامیدنی” و گروه اقلام “حمل و نقل” بیشترین تأثیر را بر تورم ماهانه گروه خاصی از اقلام داشته اند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ، در پنج ماهه نخست سال جاری ، ارزش صادرات گمرک حدود 7/7 17/7 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/6 درصد افزایش یافته است. 1399. در همین حال ، ارزش واردات گمرک در دوره مورد بررسی حدود 6/16 16/6 میلیارد گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20،7 درصد افزایش یافته است.

بررسی بازار دارایی ها از جمله سهام و مسکن نشان می دهد که قیمت ها در بازار مسکن در مردادماه امسال افزایش یافته و بازار سهام نشانه هایی از بهبود را نشان می دهد. بر این اساس ، میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع معامله شده در تهران در این ماه 3.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان آگوست 1400 نسبت به آخرین روز ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که اگر افزایش قیمت دارایی ها نشان دهنده تغییر سطح انتظارات تورمی باشد ، ممکن است لازم باشد که سیاست گذار پولی اقدامی انجام دهد.

در مرداد ماه سال جاری ، با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی در خصوص توسعه سیاست خارجی ، متوسط ​​نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه افزایش یافت و در ماه مورد گزارش ، متوسط ​​ارزش این ارز در بازار به حدود 255. هزار ریال. این افزایش در شرایطی رخ داده است که از نظر عوامل اساسی م marketثر بر بازار ارز ، ارزش صادرات و واردات گمرک در سال جاری نسبتاً متعادل بوده و صادرات نفت نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در این ماه ، بانک مرکزی منابع اضافی را در بازار بانک ها تا حد امکان برای کنترل نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور سیاست ، با استفاده از ابزارهای آن ، از جمله سپرده های منظم بانکی و موافقت نامه های شارژ معکوس با بانک مرکزی ، بسیج کرد. لازم به ذکر است که این امر زمانی محقق شد که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی مستقیم در بازار بین بانکی مداخله نکرد. این به معنی بهبود روابط بین بانک ها در بانک مرکزی و بازار بین بانکی است ، به طوری که بانک هایی که در حال حاضر کمبود منابع دارند ، می توانند از این منابع تنها با تأیید اوراق قرضه دولتی با نرخ سقف کریدور (وام دهی منظم) استفاده کنند ، که بهبود مدیریت نقدینگی در این موارد را بهبود می بخشد. بانک ها.
در سررسید یک ، دو و سه سال در اوت 1400 ، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی همچنان در حال کاهش بود. بنابراین میزان بازگشت اسناد با سررسید یکساله و دوساله در ماه جاری با کاهش 0.74 و 0.9 درصدی در مقایسه با ماه قبل به 20.98 و 20.93 درصد رسید. توجه به این نکته ضروری است که تجمیع این نرخ ها در پنج ماه گذشته ممکن است نشان دهنده تعدیل منحنی بازده بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی باشد.

بر اساس داده های موجود ، در دوازده ماه منتهی به اوت 1400 ، رشد نقدینگی و حمایت مالی به ترتیب به 39.1 و 42.1 درصد رسید. لازم به ذکر است که رشد پایه مالی در دوازده ماه منتهی به پایان آگوست 1400 عمدتا به دلیل کاهش پایه مالی در پایان آگوست 1399 (5.3 درصد نسبت به پایان ماه ژوئن) بود. 1399) و افزایش سپرده های دولت به بانک ها و سپرده های دولت.

علاوه بر این ، نقدینگی در پایان آگوست 1400 نسبت به پایان سال 1399 12.8 درصد افزایش نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (14.1 درصد) 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. به از سوی دیگر ، پایه مالی در پایان آگوست 1400 نسبت به پایان سال 1399 ، 12.4 درصد رشد نشان داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (2.9 درصد) 9.5 واحد درصد افزایش نشان می دهد. است. افزایش حمایت مالی در آگوست 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل افزایش استفاده از حقوق و دستمزد گردان خزانه توسط دولت و افزایش حد مجاز برای استفاده از آن (از 3 to به 4 as در صورت تصمیم گیری) بود. به از کابینه وزیران). در پایان آگوست 1400 (529.6 هزار میلیارد ریال). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی ، برخی از آثار گسترش مالی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

لازم به ذکر است که در پایان آگوست 1400 ، نسبت افزایش نقدینگی به 7.601 رسید. بنابراین ، نسبت افزایش نقدینگی نسبت به پایان سال 1399 ، 0.3 درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه رشد (معادل 10.8 درصد) در سال 1399 ، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش نسبت نقدینگی در پایان مرداد 1400 نسبت به پایان سال 1399 کاهش نسبت اسکناس و سکه سپرده شده به دست افراد و کاهش نسبت مازاد بر آن بود. ذخایر سپرده ؛ بنابراین میزان ذخیره اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مرداد 1400 افزایش یافته است.

مطالعه رشد م componentلفه های نقدینگی نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7٪ در پایان سال 1399 به 36.4٪ در پایان آگوست 1400 کاهش یافته است ، که نشان دهنده تقویت ثبات سپرده و پذیرش بیشتر در بلند مدت است. سپرده گذاری در بانک ها. انتظار می رود با اجرای سیاست محتاطانه برای محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها ، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای مالی در ماه های آینده ادامه یابد و اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ارزش ملی با موفقیت بیشتری همراه باشد. به

2- اقدامات بانک مرکزی
در آگوست 1400 ، به منظور مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی واقعی ، بانک مرکزی با بانک ها تعامل کرد و اقدامات وام دهی زیر را انجام داد:
– سررسید 6 ، 8 و 13 روزه در قالب قراردادهای خرید معکوس با مجموع انقباض 151.2 هزار میلیارد ریال برای انجام عملیات بازار آزاد ، میلیارد ریال بود).
– بانک ها از وام های منظم با نرخ سقف برای تامین نیاز نقدینگی در مجموع 217.5 هزار میلیارد ریال استفاده می کنند (مانده وام های عادی در پایان مرداد صفر ریال بود).
– در پنج ماهه نخست سال جاری ، حدود 7.7.2 میلیارد ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی ، داروها و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کارگزاری بانک تا پایان مردادماه سال جاری سیزده مرحله از حراج اوراق مالی دولتی اسلامی را برگزار کرد که در مجموع 162.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی دولتی اسلامی توسط بانک ها خریداری شده است. به و سایر سرمایه گذاران. (در آگوست امسال ، در چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت ، 36.3 هزار میلیارد ریال (32.2 درصد) از اوراق مالی دولتی اسلامی توسط بانک ها و 76.5 هزار میلیارد ریال (67.8 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد که در مجموع 112.8 هزار میلیارد ریال.).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش نرخ سود منفی منفی ، در حال حاضر نیازی به تغییر نرخ سود سیاست نیست ، اما اگر تغییر قیمت دارایی ها نشانه افزایش انتظارات تورمی و روند کمتر بین بانکی باشد. با ادامه نرخ سود بازار ، ممکن است تغییراتی در کریدور نرخ بهره لازم باشد.

انتهای پیام