عمومی

تامین آب پایدار کماکان اولویت اول سیستان و بلوچستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از للکنگا گاهی اوقات بانی شامگاه کارشنبه در نمین جلاسی کارچاه جهاد آبرسانی گفت: حداقل موضوع آب در راس اولویت های استان قرار دارد و با توجه به بارندگی های اخیر که عمدتا در مرکز است. و جنوب استان.خوشبختانه موانع نجات یافته است.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده بیش از 200 میلیون متر مکعب آب به ذخیره سازی سدهای استان اضافه شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین بر اساس آمار منابع طبیعی 400 میلیون مترمکعب آب حاصل از بارندگی های اخیر توسط سیستم های آبیاری مصرف شده و مابقی آن است. عنوان شمارش منابع طبیعی باعث طغیان کانال‌ها و رودخانه‌ها و همچنین سفرهای آب زیرزمینی شد.

وی ادامه داد: البته نباید از بارندگی های اخیر در استان غافل شد چارک ه منطقه سیستان همچنان درگیر خشکسالی است.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه طرح جهاد آبرسانی بزرگترین طرح آبرسانی در تاریخ جمهوری اسلامی در استان است، خاطرنشان کرد: برای تامین آب استان هم زمان در حال ادامه است. چند مسیر دیگر که یکی از آنها خط انتقال آب دریای عمان است.

وی گفت: از جبهه چهارم خط انتقال آب از دریای عمان آغاز شده و تیر آب تحویل داده شده است و پیمانکار همچنان مشغول کار است و امیدواریم تا چهار سال دیگر آب را به دست شهروندان برسانیم. “

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: 10 حلقه چاه هارمک حفر، تجهیز و تجهیز هر 10 حلقه چاه به شبکه آبرسانی متصل است، اما میزان آب دریافتی از این چاه ها به کمبود آب بستگی دارد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر هم در زهدان کمبود آب وجود ندارد و در صورت نیاز می توان هر 10 حلقه آب را در مدار قرار داد بنابراین امسال با کمترین میزان آب مواجه خواهیم بود.

مدرس خیابانی افزود: تاکنون 3 حلقه چاه عمیق حفر شده است اما مهم این است که بتوانیم از این چاه ها استفاده کنیم و دعای عید سعید فطر و قربانی بین مردم توزیع شد.

او ادامه داد: مدول 1000 متر آب شیرین در چاه جرف 3 در حال نصب است و خط انتقال آب به طول 6 کیلومتر تا ابتدای شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد تا بتوانیم از چاه جرف شماره 3 به روستاهای اطراف آبرسانی کنیم.

استان سیستان و بلوچستان مدول 1000 مترمکعب دیگر در چاه نصب می شود و می توان گفت در تامین آب شرب و دام در منطقه سیستان مشکلی نداریم و امیدواریم که عنوان بیایید از Hermand به طور کامل استفاده کنیم.

وی ادامه داد: انتقال اکنون کا نیمہها 4 به 3 و 2 به 1 شده و حمی کے به 1 اب بیایید از Hermand استفاده کنیم.

معلم خیابانی با تاکید بر اینکه به زودی طرح استفاده از ظرفیت آب های سطحی استان تدوین می شود، گفت: ریس امیدواریم بتوانیم از روش های نوین مدیریت آب برای استفاده از این آب در منطقه شیرین استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از طرح ها در حوزه بهره برداری از آب های سطحی موفقیت آمیز بوده است، گفت: به زودی و پس از جلسه بحران، طرح استفاده بهینه از آب های سطحی با حضور مسئولان و کارشناسان تهیه می شود. “