عمومی

تاکید شهید همدانی به مراقبت از مردم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، سردار حسن حسن زاده بعدا از ظهر وی روز پنجشنبه در ششمین سالگرد شهادت شهید حمیدانی بر سر مزار شهید حمیدانی گفت: من خادم یکی از شاگردان حاج حسین حمیدانی هستم. سردار حمیده ژنرالی مهربان و سخاوتمند بود.

حسن زاده گفت: لباس رزمی دارای ویژگی های خاصی از جمله تصمیم گیری در حاج حسین حمیدانی است گیری درک سریع ، هوشمندانه ، شجاعت ، صمیمیت و دوستی ، دوستی آنها در سازماندهی برادری ، فعالیتها و آثار بسیار محبوب و مردمی جنبش بسیار خوب بودند.

وی با بیان اینکه سردار حمیدانی برای خود خط قرمز از جمله استان ، انقلاب اسلامی و شهدا ترسیم کرده است گفت: سردار حمیدانی به خانواده شهدا بی احترامی جدی می کرد. یتیم شدیم.