استانی

تحقق اهداف عالی فرهنگی با استمرار اردوهای معرفتی

گزارش آنا از قوچان، احسان پولادی در مراسم اختتامیه. اردوی فعالان معارفی و تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی که به مدت سه روز در واحد آزاد اسلامی قوچان حضور داشتند، تصریح کردند: واحدهای دانشگاهی مشابه نیز مورد توجه قرار گیرد.


بیشتر بخوانید:

ایجاد فعالیت اجتماعی در ارتش دانش و سازماندهی دانش آموزان


داوود زارع مدیر دانشگاه فرهنگیان آزاد اسلامی نیز در این مراسم با تشریح توانمندی ها و قطب های نفوذ در جامعه گفت: باید قطب های نفوذ را انتخاب کنیم تا بتوانیم نسل آینده را تربیت و تقویت کنیم تا به اهداف معلمان عالی دست پیدا کنیم. در سایه تبادل، انتشار و انتخاب چرخه های مشابه و فعال امکان پذیر است.

مدیر دانشگاه فرهنگیان آزاد با عنوان قطب های آزاد اسلامی سایر بانفوذین، خانواده، جامعه، رسانه و فضای مجازی، آیینه و نحو، محیط زیست، دانشگاه و نهادهای دانشگاهی خطاب کرد و ادامه داد: رستگار باشید.

دستیابی به اهداف عالی فرهنگی با تداوم دانش

دستیابی به اهداف عالی فرهنگی با تداوم دانش

دستیابی به اهداف عالی فرهنگی با تداوم دانش

انتهای پیام / ۴۱۱۷/۴۰۶۲ /