استانی

تحقق 207 درصدی رشد اقتصادی ایجاد شده در بخش معدن استان سمنان

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز استان سمنان ، یادگار احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شاخص های مهم رشد اقتصادی در استان ، رشد اقتصادی ایجاد شده در بخش معدن استان در سال گذشته 25.95 درصد بوده است که نسبت به برنامه پیش بینی شده ، تحقق 207 درصدی داشته است.

وی با اشاره به شاخص های مهم تحقق یافته استان در سال گذشته تصریح کرد: در بخش صنعت استان شاهد 15.49 درصد رشد اقتصادی ایجاد شده بودیم که نسبت به برنامه پیش بینی شاهد تحقق 130 درصدی این شاخص در استان هستیم.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: با توجه به برنامه ابلاغی در خصوص تحقق رشد اقتصادی 8.6 درصدی در استان سمنان ، پیش بینی شده بود که این میزان رشد در بخش صنعت 11.9 درصد و در بخش معدن 12.5 درصد بر اساس 2 شاخص سرمایه گذاری و بهره وری انجام شود که این رشد در استان با تحقق 207 درصدی در بخش معدن و 130 درصدی در بخش صنعت انجام گردیده است.

یادگار احمدی با بیان برخی شاخص های مهم رشد اقتصادی در استان اظهار داشت: سرمایه گذاری جهت تکمیل طرح های در دست اجرا ، جایگزینی واردات و ساخت داخل ، فعالسازی واحدهای راکد ، افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی کمتر از 30 درصد ، افزایش تولید در واحدهاو ارزش ایجادی بر اساس افزایش میزان استخراج واقعی پروانه های موجود از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی استان در حوزه صنعت و معدن بوده که در سال گذشته محقق شده و منجر به رشد اقتصادی در استان شده است.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت 161 واحد زیر ظرفیت ، راه اندازی و احیا 30 واحد تولیدی راکد ، صرفه جویی 120 میلیون دلاری ارزی ، پرداخت تسهیلات رونق تولید بالغ بر 31 هزار میلیارد ریال و ارزش ایجادی بر اساس افزایش میزان استخراج واقعی پروانه های موجود معادن به ارزش بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال از مهمترین اقدامات انجام گرفته در جهت رشد اقتصادی در بخش های صنعت و معدن استان طی سال گذشته می باشد .