استانی

تحول نظام مالیاتی؛ نیازمند شفافیت در سامانه سوت‌زنی/ ضرورت افزایش ضریب امنیتی سوت‌زن‌ها

آنا چک کرد

سیاست برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور مستقیماً به ایجاد تحول در نظام مالی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی دولت فعلی اشاره دارد. .

Грохот экстодикакарафрини Anna Anga; برنامه هفتم برای تحول حوزه مالی، ابزار ایجاد مبانی مالی جدید، جلوگیری از فرارهای مالی و تقویت نقش هدایتی و تنظیم مالیات در اقتصاد با تاکید بر بهره وری و عدالت مالی در نظر گرفته شده است.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین مالی دولت، نقش مهمی در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، توسعه و سایر سیاست های دولت ایفا می کند.

با توجه به نقش مالی در اقتصاد، پدیده فرار مالی ناشی از عدم رعایت اخلاق حرفه ای می تواند تهدیدی جدی برای فرهنگ مالی به عنوان یک ارزش متقابل باشد.

خرید. عوامل متعددی برای فرار مالی وجود دارد. این عوامل در شکل گیری و تشدید فرارهای مالی نقش بسزایی دارند که از آن جمله می توان به نرخ های مالی، ضعف همکاری شرکت های وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، سیستم های اطلاعاتی ناکارآمد، تعرفه واردات اشاره کرد.

طبق آمار سال 1400 حدود 600 هزار شرکت مالیات پرداخت نکرده اند و سالانه 350 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات در قالب فرار مالی از دست می رود. تقلب اقتصاد مالی را تضعیف می کند، رقابت ناعادلانه ای را برای مشاغل قانونی ایجاد می کند و خدمات مهم دولتی را از بودجه بسیار مورد نیاز محروم می کند.

اساس تغییرات مکرر و ناکافی قوانین، علاوه بر این که به خودی خود آسیب تلقی می شود، به دلیل نیاز به تفسیر و تبیین موارد ابهام و در نتیجه تعدد مقررات، قوانین، دستورالعمل ها و نظرات است. تورم و فراوانی قوانین و مقررات مالی بیش از حد به عنوان بخشی از نظام مالی محسوب می شود که چالشی اساسی در راستای اجرای سیاست های مالی و پیچیدگی نظام مالی است.

این امر باعث نتایج نامناسب و خطرناک در حوزه مالیات می شود. درک صحیح اهداف قانونگذار از سوی مؤدیان، مجریان مالیاتی و حتی کارگزاران مالیاتی ضروری است و علاوه بر قوانین مالی، مقررات فراقانونی از قبیل: بخش، قوانین و مقررات، این موضوع را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

تغییرات مکرر و اساسی قانونی از یک سو به دلیل نیاز به تفسیر و تبیین موارد مبهم، موجب صدور بخشنامه ها و سایر منابع غیر قانونی مانند آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظرات و از سوی دیگر عدم شفافیت می شود. برخی از مواد و قوانین و ناهماهنگی، این مقررات با تغییرات اجتماعی و نیز بی ثباتی قانونی، کیفیت و رضایت مقررات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به مشکلات بازرسان مالی در حجم بالای کار، قوانین و مالیات های جدید که در فرار از قانون مدام در حال به روز شدن است، نیاز به نیروهایی که امکان فعالیت خارج از سازمان را داشته باشند به شدت احساس می شود، افرادی که این افراد خارج از نهادهای دولتی مستقر هستند و گفته می شود این افراد زنانی هستند که در تلاش برای دستیابی به منافع شخصی هستند که باعث متناسب شدن آنها با تغییرات قانونی و افزایش نوآوری می شود.

افشاگر سازمان یا فردی است که فعالیت های غیرقانونی در یک شرکت یا سازمان را بدون ترس از مجازات به مقامات گزارش می دهد. هدف اصلی افشای داخلی محافظت از جامعه در برابر فساد مالی و اطمینان از اینکه همه مردم سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت کرده اند است. آنچه افشاگری را در حوزه مالی افزایش می دهد افشای سود است، زیرا در هر صورت ریسک ها و هزینه های مربوط به گزارش وجود دارد که باید در مجموع به نفع شهروند شناخته شود. برای مقابله با فرارهای مالی و افزایش درآمد سازمان مالی که در نهایت منجر به افزایش دولت می شود، اقدامات زیر لازم است.

شفافیت در جوایز
همانطور که توضیح دادیم نیاز به برون سپاری در تعیین مالیات مودیان به شدت احساس می شود و این امر بسته به برون سپاری به عنوان مجموعه ای از وظایف سازمان مالی حائز اهمیت است. افشای حقوقی و گزارشات مستلزم برنامه ریزی است که سود مالی منجر به ایجاد و اقدامات شرکت ها و افراد در این زمینه شود. یکی از متغیرهای اصلی شفافیت است که به عنوان پاداش روشن برای افرادی که فرار مالی را افشا می کنند، تعریف می شود. به عنوان مثال برخی از پزشکان به جای پول برای درمان دلار و سکه می گیرند، در صورتی که افشاگر با مدارک این موضوع را ثابت کند باید درصد مشخصی از مالیات اخذ شده به این فرد یا گروه پرداخت شود. لازم است مانند سایر قوانین مالی که میزان دقت و اصول حسابداری در وصول مالیات را مشخص می کند، درصد دستمزد پرداختی به فعالان غیردولتی نیز تعیین شود، زیرا فعالان بخش خصوصی نیازمند امکان برنامه ریزی بلندمدت هستند و محاسبه درآمد آتی به منظور توجیه سرمایه گذاری و همکاری با دولت می باشد

ضریب امنیت را افزایش دهید
در فرار پزشکان مالی، وکلا و به طور کلی بنگاه های کوچک، حجم پولی که کلاهبرداری می شود به گونه ای نیست که امنیت افشاگران را به خطر بیندازد، بلکه در رسوایی شرکت های بزرگ و سازمان های دولتی، ذینفعان این نهادها هستند. به سادگی از داستان و ریسک عبور نکنید، بلکه برای شرکت ها و افراد، سوتزن ایجاد می کنند. به همین دلیل در مورد افشاگران باید دو نکته را رعایت کرد: اول اینکه اطلاعات شخصی آنها در اختیار تعداد محدودی از مقامات مالی است و دوم اینکه افشاگر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکلی از وی محافظت کند. تصادف.

پایان پیام/