تدوین برنامه ۱۰ ساله برای شناسایی منابع اقتصادی غیرزنده دریایی در پهنه‌های آبی

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران را یک کشور دریایی عنوان کرد و گفت: این سازمان برنامه ای 10 ساله برای مدیریت و شناسایی منابع اقتصادی غیر دریایی در آبهای کشور در شمال و جنوب تدوین کرده است.

به گزارش ماه نیوزعلیرضا شهیدی در جلسه کمیته منابع غیر زنده دریایی با بیان اینکه رشد جمعیت جهان باعث افزایش استفاده از منابع طبیعی می شود ، افزود: اتفاق خواهد افتاد. ” تا سال 2030 و 2050 به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید.

شهیدی با تأکید بر اینکه در سال های آینده نیاز به انرژی و غذا افزایش می یابد ، گفت: “کمبود و کمبود منابع طبیعی مانند نفت خام چالش های جدیدی ایجاد می کند و دریاها و اقیانوس ها منابعی هستند که تمام پتانسیل خود را دارند.” ناشناخته مانده است

وی با بیان اینکه مرزهای آبی عمده مرزهای ایران را تشکیل می دهد خاطرنشان کرد: دریای خزر در شمال ، دریای عمان در جنوب و خلیج فارس تا ایران را به یک کشور دریایی تبدیل کند.

رئیس سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور گفت: مهمترین فعالیتی که می توانیم در کمیته منابع غیر دریایی انجام دهیم زیرساخت های دانشگاهی و پژوهشی است. به دلیل بهره مندی از نیروهای آموزش دیده و متخصص ، و همچنین ایجاد آزمایشگاه ها و تجهیز و ارتقا enhan سطح دانش و ارتباط بین محققان از طریق انتشار مقالات.

شهیدی ضمن تأکید بر موضوع پارک های علم و فناوری که نقش مهمی در بالا بردن سطح علمی دارند ، افزود: مشارکت ذینفعان در سیاست های آمایش سرزمین و از همه مهمتر بودجه تحقیق و توسعه.

وی در اطلاعیه عمومی سازمان زمین شناسی کشور خاطرنشان کرد: سازمان زمین شناسی کشور برای مدیریت و شناسایی منابع اقتصادی غیر دریایی در شمال و جنوب کشور برنامه 10 ساله سازمان زمین شناسی دریایی را تهیه کرده است.

انتهای پیام