هنری و فرهنگی

ترانه علیدوستی بازداشت شد – ماه نیوز

قوه جدیریه کرد ترانه علیدوستی ایندوستی شده است.

به گزارش رابوت ماه نیوز به نقل از زمان، با توجه به برخی اظهارنظرهای غیرمستند درباره اتفاقات اخیر و همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از آشوب های خیابانی قبلی توسط برخی چهره ها و تعدادی از سلبریتی ها در هفته های گذشته، برخی از این افراد برای پاسخ به مقام جدیری به دادستانی تهران احدار و همچنین با دستوری دوستی هند شده اند.

در همین رابطه ترانه علیدوستی که در خصوص برخی از ادعاهای مطرح شده مستندات و مستندات ارائه نکرده بود، ساعتی پیش با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

پرونده این متهم هم اکنون در دست بررسی است.

پایان پیام