عمومی

تردد روزانه ۲۰۰ کامیون کالای صادراتی از مرز سومار – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار آنلاین گفت: دوشنبه پیگیری های متعددی انجام شده که هم اکنون در مرحله اجرایی شدن سامانه گمرکی است دوشنبه واقع شده است

Вы ба качать бех частовый брай рафика проблемы в спроти мерз دوشنبه وی به عنوان اولویت های استان کرمانشاه افزود: با توجه به تاکیدات فراوان بر این امر، اما با توجه به اضافه شدن گمرکات و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، چندین مورد جدید در کشور باعث افزایش تردد شده است که دلیل آن است. برای کندی فرآیند

مدیر گمرک استان کرمانشاه قول استقلال مرز را داده است دوشنبه و اجرای طرح های مورد نیاز در این مرز تصریح کرد: با توجه به آخرین صحبت های گفته شده مقرر شد سامانه جامع امور گمرکی تا پایان فصل پاییز به طور کامل در مرز باشد. دوشنبه استقلال این مرز را اجرا کنیم و شاهد باشیم.

رحمانی پور با بیان عنک مرز دوشنبه کاتر نشان کرد: کرمانشاه دوشنبه کرمانشاه نیازی به اظهار و ورود گمرکی ندارد و این شرایط را برای اجرای کامل سامانه جامع گمرکی فراهم کرده است.

روزانه 200 کامیون کالای صادراتی حمل می شود دوشنبه تخديم كرد و ياداور شد: با تعريفة خدمة قمرك دوشنبه در مرز جا برای انواع کالاهای صادراتی وجود دارد دوشنبه گمرک کرمانشاه بدون تایید ارائه می شود و نیازی به ورود کالای صادراتی به گمرک کرمانشاه نخواهد بود.

رحمانی پور در پیاین با کیں به والدینکهای مرز دوشنبه به دلیل فیلم کوتاه با کشتن عربی عراق، گفت: نیمی از کالای سال اول حدود 268 میلیون دلار است. دوشنبه 30 درصد افزایش ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می شود.