تقدیر دانشگاهیان استان هرمزگان از عملکرد یک ساله سازمان منطقه آزاد قشم

به گزارش ماه نیوز از قشم، جامعه دانشگاهی استان هرمزگان به انتصاب مدیران تیزبین و کارآمد در دولت سیزدهم انقلاب پی برده و همچنین اقداماتی برای ایجاد زیرساخت ها برای رسیدن به پیشرفت با عدالت انجام شده است.

هیات علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان هرمزگان در بخشی دیگر از این نامه با اشاره به ویژگی های خاص و راهبردی جزیره قشم با انتصاب افشار فتح الهی، مدیر هیات مدیره و مدیر سازمان منطقه آزاد قشم تحت عنوان توانمند، مؤمن، جهادگر، مدیریت دولتی و عدالت خواه قدردانی کرد.

دانشگاه استان هرمز نیز در یک سال گذشته اقداماتی را در مدیریت منطقه آزاد قشم به ویژه برای جلوگیری از فروش زمین و بازگرداندن بیش از 500 هکتار از اراضی جزیره قشم به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد ریال انجام داده است. به بیت المال گامی ارزشمند برای استیفای حقوق مردم

کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان هرمزگان در قسمت آخر این نامه از اقدامات و فعالیت های مردمی و سازمان مدیریت مبارزه با مفاسد اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته تقدیر شدند.

46