عمومی

تمدید استقرار ۶۹ واحد فناور در مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، فرهاد نامداری شامگاه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به منظور ارزیابی نتایج ارزیابی سالانه عملکرد دانشگاه های مستقر در مراکز توسعه وابسته به پارک علم و فناوری لرستان، نشست هایی را برگزار کرد. شوراها، الیگودورها و دلفین ها تشکیل شدند.

وی گفت: ارزیابی واحدهای فناور بر اساس دوره رشد، شاخص های اصلی سازمانی و اداری، علمی و فناوری، مالی و اقتصادی، بازاریابی، تعامل و ترویج و تخصصی شدن شامل عواملی مانند مالکیت معنوی، قراردادهای پژوهشی، جذب سرمایه گذاری و سرمایه گذاری.” انجام شد.

ناظر پارک علم و فناوری لرستان تصریح کرد: طی قرارداد همکاری، ارزیابی عملکرد واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری لرستان و مراکز توسعه وابسته به آن به یک شرکت برون واگذار شد و این شرکت در در رابطه با طراحی سایت ما اسناد پیشرفت کار خود را در زمان مناسب در این سایت ارائه خواهیم کرد.

نامزدی: ضمناً در حضور بازدیدها و بر اساس واحدهای ابرازی، نتایج ارزیابی به واحدهای فناور اعلام شد و تکنسین هایی که نسبت به عملکرد امتیاز ارزیابی اعتراض دارند، بیش از ارائه مدارک اقدام می کنند. نتایج ارزیابی نهایی عملکرد واحد فناوری به همراه مستندات مربوط به توسعه پارک ها و مراکز توسعه علم و فناوری در شوراهای فناوری اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسات شوراهای پارک رشد مرکز علم و فناوری لرستان با حضور اعضای شورا و در این جلسات در مجموع 5 واحد فنی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست سرپرست پارک علم و فناوری لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پایان دوره در مرکز رشد و عملکرد قابل قبول است، تعداد 1 خروج موفق به دلیل عدم همکاری با مرکز و عملکرد، به همین تعداد غیرقابل قبول بود. 1 واحد خروج ناموفق بود 69 واحدی که مراحل توسعه خاص خود را داشتند و در این مرحله پیشرفت قابل قبولی داشتند، یک سال تمدید شدند.