عمومی

توجه به معیشت مردم در بودجه سال آینده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز،

آقای کلیباف عصر امروز در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 با اشاره به تعامل و همکاری دولت و مجلس برای بررسی به موقع لایحه بودجه گفت: با تلاش نمایندگان، بودجه به دو صورت بررسی شده است.»
رئیس جمهور با اشاره به تعامل دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: مجلس به دنبال شفاف سازی رویکردها و جهت گیری های بودجه است اما در این مسیر نباید قدرت مانور از دولت سلب شود. تمرکز بر معیشت مردم و مستضعفان نیز از اولویت های مهم دولت و مجلس است و تمرکز بر معیشت مردم در بودجه سال 1401 باید شفاف و روشن باشد.
وی افزود: بی شک اصالت کار در مجلس بر عهده نمایندگان است و همواره تاکید کرده ام که نمایندگان محترم محور کار مجلس هستند و به اطلاع دوستان کمیسیون تلفیق و اعضای هیئت رئیسه می رساند که در این موضوع تخصص داشته باشید. اصالت با نمایندگان و نظر مجلس است و هر یک از نمایندگان و نظرات آنها باید در بررسی بودجه لحاظ شود و تصمیم نهایی با دادگاه است.
کلیباف گفت: البته در روند بررسی بودجه در کمیسیون و در صحن، در تعامل مجلس، دولت و نمایندگان باید حفظ شود و سعی نکنیم قدرت مانور را در اختیار بگیریم. بودجه. دولت.” ما به عنوان مجلس باید به دولت فرصت پیشروی و کار بدهیم، اما مهم این است که مجلس باید رویکرد، جهت و جهت را به وضوح مشخص کند.
وی افزود: از نظر رهبری، راه آهن با مجلس است و مهم این است که مجلس مقصد را مشخص کند و مسیر را مشخص کند، اما در اجرا باید دستگاه های کاری اختیار شوند که رعایت کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تاکید رهبری بر لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: که منجر به اصلاح ساختار بودجه می شود.
کلیباف در بخش دوم سخنان خود با استقبال از رویکرد برنامه محوری در بودجه 1401 گفت: شفافیت بودجه نباید با برنامه محوری مغایرت داشته باشد و این به معنای شفاف بودن جداول بودجه است.

به بهانه توسعه اقتصادی نباید از معیشت مردم و مستضعفان غافل شد.
وی با اشاره به اینکه مجلس خواهان رشد اقتصادی در سال آینده است، تاکید کرد: توجه به معیشت مردم و مستضعفان نیز از اولویت های مهم دولت و مجلس است و نباید به عنوان موضوعی نادیده گرفته شود. باید در زمینه معیشت مردم برنامه ریزی کرد. البته ما به شدت با پولشویی و تصمیمات دموکراتیک مخالفیم، اما تمرکز بر معیشت مردم باید مشخص باشد.
وی با اشاره به موضوع ارز 4200 تومانی خاطرنشان کرد: برای بحث معیشت مردم باید مشخص کنیم که چقدر پیش بینی می شود تا نگران نیازهای مردم و تامین آنها نباشیم و این یک امر است. موضوعی که مجلس باید بررسی کند.»

مجلس و دولت خواهان عدالت مرکزی هستند
وی در خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 گفت: مجلس و دولت به دنبال عدالت و عدالت محوری هستند، بگذارید این افراد کمتر فشار بیاورند و سود بیشتری از بودجه ببینند.