عمومی

توزیع ۱۰ هزار جعبه تخم نوغان در کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ادیل سروی زرگر در کیں با کرکین آنلاین با بیان عنک پروسہ پیسیه نوغان کرد کرد کرد کرد حال کرد در شک استان بروشہ پیزیه نوغان در حال نمہ است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 10 هزار جعبه تخم مرغ نوغان در کشور تولید و توزیع شده است، گفت: گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و زنجان شش استان پرورش دهنده نوغان هستند.

رئیس مرکز رشد و توسعه پشم کودکان با بیان اینکه در سال های اخیر ابریشم ابریشم دوباره در استان گیلان احیا شده است، گفت:

وی گفت: این تعداد جعبه تخم مرغ در دو مرحله در استان گیلان توزیع شد.

رئیس مرکز توسعه گندری کیشور جدید با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد بیشتر است، افزود: گیلان با این افزایش رکورد تولید 14 سال گذشته را به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه گیلان سومین تولیدکننده ابریشم در کشور است، افزود: تولید ابریشم زرد در سطح کشور طی سال های گذشته از 980 تن به 1750 تن افزایش یافته و سهم گیلان از 405 تن به 405 تن رسیده است. 570 تن

سروری زرگر کرد کرد کرد با درین به کے نوگر نوگانداران کرد کے 5000 کے کے کے کے کے کارد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کردی کردی کردی کرد کرد بازر کرد کرید کرید کرد کے کے کے کے کے کرد.