عمومی

توصیه‌ای که ۹ ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی نوشتم

به عنوان مدرس حوزه راهسازی و مدیریت بحران این تفاهم نامه را در سه ماه پایانی سال جاری به وزیر راه و شهرسازی نوشتم. یادداشت اصلی: چند پیشنهاد به وزیر راه و شهرسازی در آینده

در این یادداشت بر اساس خود ناچیز قبلی، صمیمانه و با کمال میل چند توصیه به وزیر آینده کشور کرده ام. در کل، من می خواهم یک سرویس جداگانه را در قالب یک بخش ارائه کنم که در اینجا به صورت زیر ارائه می شود:
«توصیه می‌کنم به سال 5 برنامه و سپس به حمل و نقل 5 ساله رایلی توجه بیشتری کنید توجه کنید! 5 سال دیگر مجموعه نامه ها توسط رایلی که برنده و راهنما خواهد بود به کشور تحویل می شود. سیاست های منطقه ای همیشه یکسان نیست، حتی در بدترین شرایط خطوط رالی.

متأسفانه وزارت کشور علیرغم تغییرات خاص، مسیر ساختمان را تغییر داده و علی رغم توصیه های معلم صاحب نام و حرفه ای، مهم ترین قدم برای کشور با قیمت لازم برداشته نشده است!
دو مرحله از این پاراگراف:
الف- خطوط رالی و کوه های بهشت
ب) سیاست های منطقه ای همیشه یکسان نیست

با توجه به جنگ روسیه با اوکراین و درخواست گرجستان، پیوستن سوئد و نروژ به ناتو و تحریم روسیه و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و حتی درخواست روسیه برای تضمین این کریدور از آمریکا، آیا امکانش هست 6 ماه پیش؟ ؟! سه مقاله درباره جنگ ویژه روسیه و اوکراین و جایگاه ویژه ایران با شرح زیر:
ایران، گرجستان و مکان خطرناک ناتو
و
تایید استراتژی اشغال چرنوبیل
و
چرنوبیل را اشغال کنید و بحران درست را از طریق روسیه مدیریت کنید!
به
البته خیلی دیر شده بود! اما در اولین فرصت، سیاست کشور، همانطور که گفتم، ابزاری برای ایجاد راهپیمایی ها و جاده های بین شمال به جنوب و همچنین شرق به غرب فراهم می کند. خوشبختانه نسبت مساحت کشور ایران 1.2.5 کیلومتر مربع است که عرض آن تقریباً یک متر مربع یا حدود یک کیلومتر است یعنی 1 در 3 کیلومتر است که نسبت های فوق العاده ای برای حمل و نقل شمال به جنوب و جنوب دارد. از شرق به غرب است. قسمت های نقطه تا 3 کیلومتر، مقاطع کمتر از 3 کیلومتر، آیا این نعمت است که کشورهای زیادی وجود ندارد؟ روسیه شکاف گسترده ای بین ایالات متحده و چین دارد یا …

با این شرایط باید مصلحت کشور را در نظر گرفت. اما اکنون راهی برای شروع بدون تأخیر وجود ندارد.

* مدرس کشور در رشته های مهندسی معماری، مدیریت زلزله و بحران، بنیانگذار تاب آوری و مدیریت بحران در ایران و بنیانگذار شهرستان زآبادگان در کشور.