اجتماعی

توضیحات تکمیلی دادستان مرکز گیلان درباره درگیری زندان لاکان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدید آنلاین، سید مهدی فالہ من شامگاه یکشنبه در کاکرایی با کیه به کے کے در کے 8 زیدان لاکان رشت ایشت کرد: عصر امروز یکشنبه در یک از بندهای زیدنی کردی رشت (لاکان) برخی از محکومان جرایم و مجازات های سنگین با برخی دیگر از محکومان در حکم دیگری با یکدیگر اختلاف لفظی دارند.

وی به تداوم درگیری و درگیری در راهروی زندان اشاره کرد و افزود: به جای رفع و تفکیک درگیری در راهرو اصلی، متاسفانه اموال، کمد لباس و برخی از وسایل برقی موجود در راهرو آسیب می بیند. .

دادسرای ناحیه گیلان با بیان اینکه این امر باعث روشن شدن برق و قطع برق سالن و تشدید درگیری می شود، ادامه داد: بلافاصله ماموران مستقر در زندان و اطراف زندان خود را به محل اعزام می کنند. درگیری و زندانیان درگیری جمع خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون زندان در آرامش است، تصریح کرد: شاید عده ای پیگیر استفاده از این فضا باشند اما زندان در آرامش است و مشکل خاصی وجود ندارد.

رفاه من وی با بیان اینکه با توجه به اینکه درگیری در داخل زندان بوده و تمامی زندانیان دارای محکومیت های جدی هستند در این درگیری به یکدیگر آسیب رسانده اند، گفت: خوشبختانه سلامت حضور داشته و برای حفاظت از زندانیان آسیب دیده اقدام شده است.

وی افزود: پس از وصل برق ورودی را می بندیم تا جریان برق بررسی شود و اطلاعات بیشتر به مردم ارائه شود.