توقف افزایش قیمت بلیت هواپیما تا هفته آینده

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه از اول نوامبر باید 60 درصد از ظرفیت هواپیما مشاهده و مورد بازرسی قرار گیرد ، گفت: تا هفته آینده که قیمت بلیط هواپیما مشخص می شود ، افزایش نرخ متوقف شده است.

به گزارش ماه نیوز ، به دنبال افزایش پروازهای داخلی که قرار بود از اوایل آبان ماه اجرایی شود و توسط وزیر راه و شهرسازی لغو شود ، شب گذشته جلسات متعددی بین فرودگاه و وزیر راه و اعضای کمیسیون عمران برگزار شد.

تورج دهگانی زنگنه ، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مصاحبه با ماه نیوز ، درباره نتایج جلسات گفت:

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی قرار است ضمن ارائه صورت های مالی نیمه اول امسال در جلسه اعضای کمیسیون عمران شرکت کند تا در مورد حضور اعضای کمیسیون عمران و افزایش قیمت آنها صحبت کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در جلسات بعدی بیشتر به بررسی هزینه شرکت های هواپیمایی از نظر ارز می پردازیم و به فکر راه های جبران خسارت هستیم.

انتهای پیام