عمومی

تولید ۷۰۹ سامانه دفاعی در کشور

براساس پایگاه داده ماه نیوز ،

سردار سرتیپ شاهرخ شهرام ، رئیس انجمن صنایع الکترونیک صنعت دفاع ، در رویداد اصلی ماه نیوز امشب درباره دستاوردهای صنعت دفاعی کشور گفت: “ما در مجموع 709 سامانه دفاعی ساخته ایم که تعداد قابل توجهی است.” ، که خط تولید منحصر به فرد منطقه است.
وی افزود: “هر ساله ، درصد بومی سازی سیستم های دفاعی افزایش می یابد.
سرتیپ شاهرخ شهرام گفت: “ما در هنگام تحریم ها و تهدیدها با اطمینان بیشتری از این سیستم های اساسی استفاده کرده ایم.”

رئیس انجمن صنایع الکترونیک صنایع دفاعی افزود: ما 274 توافق نامه با دانشگاه ها امضا کرده ایم و همچنین با شرکت های دانش بنیان همکاری می کنیم و به همین دلیل از پشتیبانی بالایی برخوردار هستیم.
سرتیپ شهرام گفت: در سالهای اخیر تولید قطعات را دو برابر کرده ایم.
وی افزود: “ما در مقابله با مقابله الکترونیکی و سایبری رشد قابل قبولی را دیده ایم که در جهان گسترده است. ضربات اولیه از اینجا شروع می شود. این ابزار باید برای نبرد سایبری انعطاف پذیر باشد.
رئیس انجمن صنایع الکترونیک صنعت دفاع گفت: سیستم های اصلی ما مقاوم شده اند. تاب آوری توانایی مقاومت در برابر تهدیدهای شناسایی شده است.
امیر شهرام افزود: ما از سیستم های هوشمند سازی و شبکه سازی به خوبی استفاده کرده ایم.
رئیس انجمن صنایع الکترونیک صنایع دفاعی گفت: در زمینه سطح ، هوا و فضا ، سیستم های اصلی ما مقاوم هستند و همه این دستگاه ها به سیستم های هوشمند جنگ سایبری و ضد سایبری مجهز هستند.

وی گفت: تمام کشتی های کشور به سیستم بومی مجهز هستند و این دانش با همکاری شرکت های دانش بنیان ، پژوهشگران آموزشی و مشاوران نظامی فراهم شده است.

ما در محصولات پهپاد رتبه خوبی داریم
امیر خواجه فرد ، مدیرکل انجمن صنایع هواپیمایی وزارت دفاع نیز گفت: “ما باید از آنچه می خواهیم استفاده کنیم و به دفاع نیاز داریم ؛ توانایی تولید آن را داریم. با توجه به تهدیدها و تحریم های دهه 1970 ، در یک دهه وارد شدیم زمینه تولید
امیر خواجه فرد افزود: درصد عملیاتی ناوگان هوایی ما افزایش یافته است.
مدیر انجمن صنایع هواپیمایی وزارت دفاع گفت: “ما در محصولات پهپاد رتبه خوبی داریم.” ما مشکلی در تولید و کمک به این سیستم ها نداریم. ما دائماً خود را در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین کنترل می کنیم و در حال بهبود سیستم های رزمی خود هستیم.
امیر خواجه فرد افزود: بومی سازی و تبلیغات به خوبی انجام شده است و ما در این زمینه کاملاً خودکفا هستیم.
مدیر انجمن صنایع هواپیمایی وزارت دفاع گفت: “ما صنعت هواپیمایی را وارد ساخت کرده ایم.” تهیه امکانات زیرساختی برای رشد تولید مورد نیاز است.
امیر خواجه فرد افزود: بسیاری از زیرساخت ها برای افزایش تولید ارتقا یافته است. هدف ما ارتقا دانش اصول تحقیق و تولید است.
مدیر انجمن صنایع هواپیمایی وزارت دفاع گفت: اقلام الکترونیکی بومی سازی شده اند.
امیر خواجه فرد افزود: سیستم های فرعی همپوشانی در هواپیماهای یاسین و کوار استفاده شده است و این به معنای ادامه تولید این دو پرنده است.