استانی

ثبت چهار بنای تاریخی روستای کسما در فهرست آثار ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: پرونده ثبتی چهار بنای تاریخی اسلحه خانه یا مقر نظامی میرزا، اداره نوغان کسماء، خانه حاج احمد کسمائی و دفتر روزنامه جنگل در کسماء تهیه شده و عن قریب با ابلاغ به مالکان در فهرست میراث واجد ارزش به ثبت خواهند رسید.

به گزارش ماه نیوز گیلان، با تهیه پرونده، چهار بنای تاریخی روستای کسماء در فهرست آثار ملی کشور به ثبت می‌رسند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان مطلب فوق، افزود: پرونده ثبتی چهار بنای تاریخی اسلحه خانه یا مقر نظامی میرزا، اداره نوغان کسماء، خانه حاج احمد کسمائی و دفتر روزنامه جنگل در کسماء تهیه شده و عن قریب با ابلاغ به مالکان در فهرست میراث واجد ارزش به ثبت خواهند رسید.

ولی جهانی ثبت آثار تاریخی واجد ارزش را پیش نیاز حراست و حفاظت موثر از آن‌ها برشمرد و تاکید کرد: با برنامه‌های پیش بینی شده، روند شناسایی آثار ارزشمند استان شتاب گرفته و امیدواریم با همکاری علاقمندان و آحاد مردم بتوانیم برای صیانت از مواریث فاخر فرهنگی گام‌های موثری برداریم.

46