استانی

ثبت ۸۵صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در قزوین

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز از قزوین، محمدحسین عطایی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین روز گذشته در نخستین رویداد مدیران صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری با بیان این مطلب اظهارکرد: زنان روستایی علاوه بر نقش محوری در خانواده می‌توانند به عنوان پیشران بخش اقتصادی وارد عرصه شوند.

او افزود: در سال جاری و شعار مهار تورم و رشد تولید، نقش زنان روستایی و عشایری بسیار مهم بوده و باید از ظرفیت فکری و فنی آن‌ها در خصوص افزایش تولیدات بخش کشاورزی بهره برد.

عطایی با بیان اینکه از صندوق‌های خرد زنان روستایی به صورت جدی حمایت می‌شود، گفت: ۸۵صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در استان قزوین به ثبت رسیده که فعالیت جمعیتی بیش از ۲هزار و ۵۰۰زن روستایی و عشایری را پوشش می‌دهد.

این مسئول ادامه داد: یکی از کارهای مهم در حوزه زنان روستایی و عشایری، تقویت این بخش از فعالان تولید با انجام کارهای آموزشی، ترویجی است که می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اهداف متعالی نظام تسهیل کند.

او یادآور شد: خوشبختانه در استان قزوین همکاری و تعامل بسیار خوبی بین بدنه اجرایی با بانک‌ها و صندوق‌های کارآفرینی ایجاد شده که از این ظرفیت باید در راستای پیشبرد توانمندی جامعه زنان روستایی و عشایری یاری گرفت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارکرد: شناسایی ظرفیت‌ها در بخش زنان روستایی و عشایری و هدایت و توانمندسازی آن‌ها در راستای افزایش تولید باید در سرلوحه کار مدیران سازمان جهاد کشاورزی باشد.

46