هنری و فرهنگی

جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی

کتاب «تاریخ جامع فوتبال در زمینه جهانی» به بررسی پیچیدگی های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این ورزش در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی می پردازد. این کتاب با هدایت موضوع، تحولات اصلی و بحث های جامعه شناختی در فوتبال و موضوعاتی مانند: «تاریخ فوتبال و گسترش جهانی آن»، «الگوی خشونت»، «فیفا و مدیریت فوتبال جهان»، «فیفا و مدیریت فوتبال جهان» را تحلیل می کند. نژاد، نژادپرستی و سفیدی»، «جنسیت»، «تغییر ماهیت هواداران»، «انقلاب رسانه ای و مالی در فوتبال»، «تبدیل بازیکنان به افراد مشهور جهانی» و «افزایش لیگ های جهانی در سراسر جهان».

گزارش کردن ماه نیوز و با توجه به تحقیقات فرهنگ، هنر و ارتباطات، “جیم کالند” استاد علوم اجتماعی دانشگاه لوبورو انگلستان، نویسنده این کتاب با استفاده از نمونه های مختلف از سراسر جهان، در هر فصل از کتاب، موارد مختلفی را ارائه کرده است. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به ویژه از دهه 1990 دهه‌هایی که در آن پیوندهای فوتبال با رسانه‌های اجتماعی و دیگر شبکه‌های بین‌المللی مهم و از نظر مالی سودآور شد. نویسنده این کتاب معتقد است که فوتبال محبوب ترین ورزش در هر کشوری نیست، بلکه تعداد فزاینده ای از کشورها مانند برزیل، روسیه، هند و چین از قدرت فوتبال برای اهداف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. مثلا میزبانی مسابقاتی مثل جام جهانی.

حمید پورنگ، مترجم این اثر نیز در یادداشت با اشاره به اینکه فوتبال یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی و حتی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در قرن بیست و یکم است، بیان می کند که جامعه شناسی بسیار دیر به مطالعه این ورزش پرداخت. . او معتقد است که شکل گیری فوتبال مدرن به قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم یعنی همان دورانی که جامعه شناسی در ابتدای راه بوده است، برمی گردد.در دوره های بعدی با وجود شروع رقابت های جام جهانی در سال 1930 و با استقبال زیاد مخاطبان، نشانی از توجه به فوتبال در آثار دانشمندان علوم اجتماعی آن زمان دیده نمی شود.

مترجم کتاب «فوتبال بین المللی در زمینه جهانی» معتقد است شاید بتوان گفت که این غفلت و غفلت عمدی بوده است، زیرا تا مدت ها فوتبال سرگرمی و سرگرمی خالی از تمدن و طبقات خشن، طبقه کارگر و طبقه پایین جامعه جمیعصنایی و ‌برج‌عاج‌نشین که عمدتاً معطوف به تکامل جوامع کلان‌مقیاس (به‌ویژه جوامع مدرن) و درک کنش‌های انسان‌های متمدن در اروپا بودند، در مطالعات ارزشی نداشتند. اما در دهه های اخیر، به ویژه از دهه 1980، موضوع فوتبال مورد توجه جدی جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و آثار و تحقیقات متعددی در این زمینه منتشر و منتشر شده است.

کتاب «شناخت جامع فوتبال در بستر جهانی» که در سال 1394 منتشر و توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1394 ترجمه و توزیع شده است، یکی از این آثار است که به تحلیل این ورزش از منظر جامعه‌شناسی و آن می‌پردازد. ارتباط با سایر پدیده های اجتماعی. یکی از نقاط قوت کتاب این است که خود را به نظریه ها یا نظریه های خاص محدود نمی کند، از نظریات جامعه شناختی متناسب با حوزه های مورد بررسی استفاده می کند.

همچنین هر بخش از کتاب به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر سیر تاریخی، سایر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این ورزش در سطح جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جامعه شناسی فوتبال در زمینه جهانی

کتاب «شایستگی در فوتبال در بستر جهانی»

پایان پیام