حوادث

جایگاه سربازان در مجموعه پلیس ممتاز و ارزشمند است

رئیس پلیس راه فرجا گفت: سربازان نگین نیروهای مسلح هستند و جایگاه ممتاز و ارزشمندی در نظام اداری کشور دارند.

بر اساس گزارش ما، سردار مهدی معصوم بیگی در مراسم قدردانی از سربازان برگزیده پلیس پیشگیری که همزمان با هفته اداری و همزمان با گرامیداشت هفته اداری، هفته وحدت و در ستاد پیشگیری نیروی انتظامی برگزار شد. ولادت حضرت رسول اکرم (ص) گفت: خدا را شکر که بار دیگر توفیق خدمت به برادران و همکاران عزیز و سربلندی جوانان را به دست آورد.

وی با بیان اینکه سربازان زینت نیروهای مسلح هستند، افزود: به برکت حضور جوانان، وظیفه جوانان در مجموعه های نظامی و اداری، روحیه جوانی، شادابی و نشاط همواره در این مجموعه ها جاری و کامل است. مراکز.”

معصوم بیگی ادامه داد: بهره مندی سازمان های نظامی و اداری از دانش، مهارت و توانمندی هیات علمی موجب سرعت و کیفیت اجرای ماموریت ها شده است.

رایس پلیس فراجا با کاک بکه کے کے کے کے کے کے در سیکست افرین و دفع از کیان ایران اسلامی گفت: جایگاه کے کے کے کے کے کے کیشر ممتاز و ارزشمند است زیرا برای جامعه و افراد مهم است ایجاد امنیت

وی سبل کرمی‌داشت یاد و خطیره شهدا آشکار کرد: آيثر و از خودگذشتگی کاکھین وستیک وہیں، قبل از تدرینى و تصریفى بر دیگر جوانان کیشور است.

وی دوران جوانی و سربازی را مهمترین مرحله زندگی هر انسان و مرحله کسب تجربه برای ورود به زندگی اجتماعی یاد کرد و گفت: کارگران باید سعی کنند متشکل، مسئولیت پذیر باشند و در شرایط متفاوتی زندگی کنند. فرصت حضور در محیط های نظامی و اداری.» را بیاموزند و با اعلم به قنوم توعیر خود در کابل کیمت بری میهن ایران اسلامی و با علم به کنوم کود را کندر را کندر.

وی با اشاره به ماهیت طرح ارزشمند «قسم» که به همت معاونت پیشگیری نیروی انتظامی برای دومین سال اجرا می شود، خاطرنشان کرد: «طرح قسم» برگرفته از نام شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی است. مردی که از امنیت دفاع می کند.است تا راح و رسم و منش عزتمندانه سردار سلیمانی بالجمله همة سوردین فداکار یران اسلامي.

بر اساس اعلام سایت پلیس، در این مراسم بسیاری از کارکنان فعال در ستاد فرماندهی انتظامی، فرودگاه و حوزه پیشگیری پلیس حضور داشتند.

پایان پیام