جدیدترین واکنش به ادعای عجیب شلیک موشک های تیتانیومی به گسل های ترکیه!

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز، اگرچه پس از جنجال بر سر ویدیوی حرف های رییس سازمان فضایی ترکیه درباره زلزله های ایجاد شده از شلیک موشک های تیتانیومی از فضا ، او ارتباط این ویدیو با زلزله اخیر را تکذیب و گفت آنچه منتشر شده برای یک سخنرانی قدیمی است ، اما همان گفته های او بازتاب های زیادی داشت و واکنش های مختلفی را درباره این فرضیه که ماهواره هایی در خارج از جو زمین قرار دارند که می توانند با شلیک موشک های تیغه تیتانیومی ، این تیغه ها را به خمق 5 کیلومتری در زمین برسانند و آن گاه با تحت تاثیر قرار دادن گسل ها ایجاد زلزله کنند ، به همراه آورد.

اگرچه در کامنت های بسیاری این ادعا و دلایلی دیگر را بهانه ای برای تقویت احتمال تعمدی بودن زلزله ترکیه و دخالت بشری در آن طرح کردند هرچند اساس گفته ایلدریم هم زیر سئوال است. یک کارشناس امور فضایی کشورمان که ماه نیوز مجاز به افشای نامش نیست درباره این تئوری می گوید:«راستش را بخواهید درباره منطق ریاضی این گفته که از یک منبع متحرک بشود جسمی پرتابه را شلیک کرد و به زمین رساند و آنگاه شی چنان شتابی داشته باشد که زمین را بشکافد و به عمق 5 هزار متری زمین برود ، نمی دانم عملی است یا نه چون به هر حال شاید بشود برایش منطق علمی یافت و به صورت تئوریک طرحش کرد چون شاید سرعت این جسم پرتابه با کم فشار اتمسفر ، این قدرت و سرعت را به این پرتابه بدهد اما یادمان باشد که چنین شلیکی در لحظه برخورد با زمین احتمالا رد و اثر غیر قابل پنهانی ایجاد خواهد کرد.»

او ادامه می دهد:«تا جایی که می دانم هیچ ماهواره ای در هیچ جای دنیا تا امروز چنین کاری را امتحان نکرده و بعید می دانم اصلا این تکنولوژی شلیک هم وجود داشته باشد و بشود پنهان نگهش داشت. برای همین می گویم این ادعا بیشتر شبیه سری فیلم های جنگ ستارگان است تا داشتن پشتوانه علمی.»

4141