عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی ادامه داد: بعد از آسیب شناسی که در مورد قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم را تعیین کنیم و چرا تخلف را نگوییم، نکته اینجاست که ادعای ایشان مربوط به آسیب شناسی است. قانون!ولی مشخص نکرده اند کدام قانون؟و اگر منظورشان قانون است، قانون مجازات برای پاسخ به این سوال ضروری است که بر اساس کدام استدلال و استنباط از اصول آسیب شناسی، قانون وضع شده است و در تعریف و تغییر کلمه جرم، نقض هر یک از اصول حاکم بر حقوق جزا ملاک قرار گرفته است.

سخنان و عبارات ایشان از این جهت قابل تأمل است که در هیچ یک از منابع فقهی طبق ادعای ایشان قاعده و قاعده ای در خصوص جرم انگاری عدم رعایت حجاب دیده نشده است. ترک های دیگر این تعهد را ذکر نکردند

دبیر دفتر با اشاره به اینکه هیچکس چنین قاعده ای حتی مصوبه*ی که وجود چنین اداره و محلی را توجیه کند ایجاد نکرده است، در تعریف اختیارات و مسئولیت های چنین نهاد قانونی به مواردی اشاره می کند که انجام می دهد. شامل جریمه شهروندان و الزام آنها به اجرای دستورات این نهاد نمی شود.

جدای از بحث های ناشی از شناخت حلقه از جمله اختیارات و مسئولیت های نهاد، نیازی به انکار آن نیست و بحث های مبتنی بر این نهاد و مشکلات شرعی مطرح شده در این نهاد، چالش اصلی در بخش حجاب آن است که برای افراد بی حجاب اعمال و مجازات های مستندی وجود داشته باشد.ماده 638 قانون تعزیرات این است که صرف نظر از اختلاف نظر ناشی از تفسیر فعل حرام و مصادیق آن در این عنوان، آیین دادرسی کیفری است. و تشریفات رسیدگی به این گونه اتهامات تابع تشریفات مقرر در قوانین می باشد و با بی توجهی به جامعه مسلمین و به بهانه نفوذ بیشتر، ضرورت تحقق عناصر تشکیل دهنده رفتار مجرمانه توسط مرتکب نقض گردید!!

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید: در قانون برای بدرفتاری جرم تعریف کرده اند، یعنی این فرد باید توسط پلیس دستگیر شود و برایش پرونده تشکیل شود. و بالاخره باید به خاطر او محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر، این مشکل است، امکانش وجود ندارد… او همچنان می گوید: چرا ما در مورد لغزش صحبت نمی کنیم؟ . ای کاش رئیس جمهور فرایند چگونگی جمع آوری جریمه و ثبت تعداد استنادها به شهروندان را توضیح دهد. ?

جدای از سوالات و ابهامات فراوان و با این تفاوت که مقایسه مزاحمت با امتیاز آیین نامه مسیرهای رانندگی با بدحجابی لازم است ابتدا در قانون ذکر شود، همانطور که در عبارت ذکر شده حکم نمی شود. نوشته شده است، اما در متن به وضوح ذکر شده است (بدون حجاب قانونی) مقررات راهنمایی و رانندگی، مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات راهنمایی و رانندگی به وضوح بار شهروندان را مشخص می کند. چالش اساسی در تعریف حجاب این است که تمام اصول حاکم بر حقوق شهروندی و اصول اولیه حقوقی باید در نظر گرفته شود.

نکته ای که در طرح و ایده آنها باید مورد توجه قرار گیرد این است که در فرآیند تعقیب و رسیدگی، صدور حکم برای مرتکب فعل ممنوع است زیرا این رسیدگی غیرقانونی و قابل مجازات است، بنابراین بهتر است جرم را تخلف تعبیر کرده و افراد مسامحه را جریمه می کنند و چون دلیل اصلی وجود سیر مراحل قانونی این است که حقوق دفاعی متهم از نظر آنها ضروری نیست، فرض بر این است که هرکس وارد دادگاه شود. بدون حجاب حتما محکوم خواهند شد!!دادستان ها، وکلای مدافع، قوانین شکل و ماهیتشان کجاست؟بالاخره اگر هدف فقط مجازات و مجازات بی حجابی متهم بدون شنیدن دفاعیات او باشد، می توان پیشنهادهای بهتری داشت. ساخته شده مانند نصب کارت خوان با تنظیمات خاص فایل مثلاً در خارج.

وکیل

ماده 16 قانون حمایت از فرماندهان به معروف و نهیان از منکر: در تفریح ​​اوکران به معروف و نهی از منکر که در تفصیر استابه می کند می کند: وظايف وي به شرح زير است: 1) تعيين خط مشي ها و سياست هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي اموري كه براي عموم مردم شناخته شده و قابل انكار و پيشنهاد نباشد. 2) تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل دادن به سیاست های مربوط به شناخت اشیا و دوری از گناه 3) شناسایی و ریشه یابی علل شناخته شدن دنیا و ارتکاب گناه 4) تعیین الگوهای رفتاری 5) زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه. افراد، نهادها و رسانه ها 6) نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط 7) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 9) شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل اجتماعات و تشکل های مردمی فعال 10 ) حمایت از اقدامات قانونی حاکمان خوشنام و نه 11) پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مشکلات ستاد به ویژه راهکارهای اجرایی فرهنگ، عفاف و حجاب.