جزئیات تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان زمین‌شناسی

به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری آنا از مشهد، تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با سازمان اکتشافات زمین شناسی کیشور برای همکاری، تبادل نظر و بهره مندی از خدمات، علمی، پژوهشی متقابل. و تخصص های فنی در زمینه توسعه زمین شناسی و اکتشافات معدنی با سازمان اکتشافات زمین شناسی و اکتشافات معدنی کیشور بین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به نمایندگی محسن مرادی رئیس دانشگاه و علیرضا شهیدی رئیس این سازمان برگزار شد. یک دوره پنج ساله

بر اساس این تفاهم نامه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کیشور و دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، استفاده متقابل از توانمندی های علمی، آموزشی و پژوهشی یکدیگر، استفاده مطلوب از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کردند. احزاب در راستای اجرای برنامه ها و پروژه ها علم و اکتشاف با یکدیگر همکاری می کنند.

تحقیق و پژوهش کاربردی در مورد پروژه های تحقیقاتی در حوزه معدن و زمین شناسی مورد نیاز سازمان با اولویت استفاده از شبکه های یکپارچه پژوهشی موثر دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه سامانه پایش) و ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های پارک های علم و فناوری، مراکز و شرکت های نوآوری از دیگر زمینه های همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه فعالیت های پژوهشی کاربردی، همکاری مشترک با دانشگاه در زمینه طرح ها و حمایت علمی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیت های سازمان

انتهای پیام/4078/4121/