سلامت و دانش

جلسه مجازی «کیت‌های بیولوژیک» برگزار می‌شود

به گزارش شفاف، این نشست 18 آذرماه از ساعت 18 تا 20 برگزار می شود. با حضور علیرضا عزیزی برگزار می شود.
علاقه مندان به شرکت در این نشست و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به esf_zsh پیام دهند.
این کیت به عنوان ابزاری برای تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود. در آزمایشگاه های هسته ای، استفاده از کیت های استخراج پلاسمید باکتری جایگزین پروتکل های زمان بر و پیچیده شده است. همچنین در آزمایشگاه های ژنتیک و بیوشیمیایی به عنوان کیت تشخیص پزشکی برای تشخیص و تشخیص سریع بیماری ها استفاده می شود. کیت های متداول مورد استفاده عبارتند از: کیت استخراج RNA، کیت DNA، کیت PCR، کیت ELISA، کیت تشخیص پروتئین و غیره.