عمومی

جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

علاوه بر این، اکنون اتحادیه اروپا نمی تواند با تعهدات امنیتی جدید برای اعضای آسیب پذیر متفاوت باشد. شکست این ماموریت، تمایل کشورهای پشت سر آن برای پیوستن به اتحادیه را از بین خواهد برد.

احتمالاً همین نگرانی بود که امانوئل ماکرون را تشویق کرد تا پیشنهادی برای برگزاری نشستی در پراگ به منظور ایجاد یک جامعه سیاسی اروپایی ارائه دهد. این نشست نیم روزه هفته گذشته با حضور 44 کشور اروپایی از جمله 27 عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و به نظر می رسد برنامه ریزی برای برگزاری دو بار در سال احتمالا در سطح سران کشورها و کشورهای خارجی وجود دارد. وزرا هنوز مشخص نیست که این نهاد جدید وظایفی را بر عهده خواهد داشت که توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا انجام نشده است.

پیروزی حزب راست افراطی ایتالیا به رهبری جورجیا مالونی در انتخابات سراسری این کشور زنگ خطر را در سراسر اتحادیه به صدا درآورده است و شاید بتوان آن را دومین زلزله بزرگ اروپا پس از برگزیت نامید که موجودیت اتحادیه را به خطر انداخته است. سرعتی بی سابقه این سناریوی بالقوه برای فرانسه ممکن است نگران‌کننده‌تر از دیگر قدرت‌های اروپایی باشد. نوجوانی که در سه دهه اخیر با موفقیت پیشگام سیاست های این قاره بوده است.

آلمان امروز به تنهایی یک غول اقتصادی است که به راحتی می تواند به یک قدرت نظامی رقیب تبدیل شود. برخلاف آلمان، فرانسه در صورت شکست پروژه اتحادیه اروپا چاره ای جز نزدیک شدن به ایالات متحده نخواهد داشت. شاید هنوز برای صحبت در مورد آن زود باشد، اما حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آنچه دور و غیرممکن به نظر می رسد ممکن است بسیار نزدیکتر باشد. به این ترتیب، شاید در وهله اول، جنگ در اوکراین چالشی کمتر شبیه ناتو و گسترش آن تلقی شود. ایده ای که حتی امروز به سختی قابل مقایسه با آرمان هایی است که بنیانگذاران آن در دهه 1990 منتظر آن بودند.

با وجود برخی اقدامات هماهنگ شده توسط اتحادیه در حمایت از اوکراین، این احتمال وجود دارد که کشورهای عضو بر اساس نیازهای ملی مستقل خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی هدایت شوند. با وجود حمایت اوکراین، آلمان ترجیح می دهد روابط اقتصادی خود را با روسیه به ویژه در واردات انرژی حفظ کند. جوامع اروپای شرقی ترجیح داده اند به حمایت ایالات متحده تکیه کنند و کشورهای شمال و جنوب اروپا سعی کرده اند تا آنجا که ممکن است از قانون دوری کنند.

بریتانیا حمایت نظامی اوکراین را به عنوان یک کشور خارجی خارج از اتحادیه پذیرفته است و فرانسه امیدوار است برای صلح میانجیگری کند. بر هم خوردن وحدت شاید کامل ترین توصیف از وضعیت کنونی قاره اروپا باشد و در زمانی که وحدت این قاره با کمک روسیه به یک رویا تبدیل شده است، این شهر نیمه کاره بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر است. میزان آسیب پذیری که مشخص نیست، «جامعه سیاسی اروپا» در کاهش آن تأثیر دارد.

311311