عمومی

جهان بداند ما مسلمانیم – ماه نیوز

کاربران عرب الفازی مجازی در صفحات خود واکنش بسیار مثبتی به این افتتاحیه نشان دادند و در صفحات خود نوشتند: ایه قرآنی عناگیگر اونگافیه بود. سپس افتخار به لرجست و سنت‌های عربی. دین اسلام است و ما به آن افتخار می کنیم. دین ما هم عربی است و به آن افتخار می کنیم.

ماه نیوز پلاس: پس از ماه ها انتظار، شب گذشته بازی های جام جهانی 2022 در دوحه قطر افتتاح شد. برای اولین بار در تاریخ مسابقات جام جهانی؛ وی در آخرین شب در آغاز مراسم افتتاحیه جام جهانی به تلاوت قرآن پرداخت.

غنم المفتاح یک جوان قطری است که این مراسم را با کمک مورگان فریمن ستاره هالیوود انجام داده است. کلید مراسم افتتاحیه آیه 13 حجره است (ای مردم بی شک همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و هر فردی را از یک پدر و مادر و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم. , به یکدیگر را بشناسید پس در میان شما برجی نجادی نیست بک مسلّما جرامی ترین شما در نصد کدو پریزکارتین همان ہہہ۔ دانا و اقاح است.

با تعلیم به سرومان‌ قطری‌ها تسرویه‌ عروفی‌ها، تلاوت این آیه برای برابری مردم از دیدگاه اسلام است. انتخاب بسیار هوشمندانه بود.

کاربران عرب الفازی مجازی در صفحات خود واکنش بسیار مثبتی به این افتتاحیه نشان دادند و در صفحات خود نوشتند: ایه قرآنی عناگیگر اونگافیه بود. سپس افتخار به لرجست و سنت‌های عربی. دین اسلام است و ما به آن افتخار می کنیم. دین ما هم عربی است و به آن افتخار می کنیم.

همچنین رهبر صدر در عرق; مقتدی صدر در توئیتی درباره افتتاحیه جام جهانی نوشت: این توافق ثابت می کند که اعراب و مسلمانان توانایی مدیریت و برگزاری جام جهانی را دارند و می توانند صلح و وحدت عربی-اسلامی و بین المللی را توسعه دهند. این بزرگترین پیروزی و موفقیت در غرب است.

جهان بداند ما مسلمانيم

حافظ دراجی روزنامه نگار الجزایری نیز در توئیتر خود نوشت: قطر با افتتاحیه جام جهانی، سنت، مدرنیته، گذشته و حال را گرد هم آورد و در جشن افتتاحیه به سنت های خود، افتخار به آداب و سنن و افتخار تاریخ.” بابا و پیام های عشق، صبر و احترام را به همه نژادها و مردم جهان ارسال می کند. رویاها برای تحقق وجود دارند و با پشتکار می توانیم به همه رویاها برسیم.

جهان بداند ما مسلمانيم

همچنین خالد الرشدی بازیکن تیم کویت نیز در توییتر خود نوشت: قطر این پیام ها را قبل از شروع مسابقات و بعد از افتتاحیه و تا پایان جام جهانی ارسال خواهد کرد. بعد از قطر متشکرم.

جهان بداند ما مسلمانيم

سیف صلاح الهیتی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: این افتتاحیه تا مدت ها در خاطرشان می ماند و دوره های بعدی حتی نمی توانند از آن تقلید کنند. کاری که قطر انجام داد، جشن جهانی در جهان عرب برای همه جهان خوب است. قطر قول داد، به وعده خود عمل کرد و شایسته میزبانی بود.

جهان بداند ما مسلمانيم

البته واکنش های مثبت زیادی به افتتاحیه جام جهانی قطر وجود دارد. اما مهم این است که افتخار جهان عرب به قواط حومه قطر در قرائت قرآن و قطر غانم المفتح منازل بیرون قطری است.

پایان پیام