حقوق کارگران ۳۰ درصد هزینه های زندگی را تامین می‌کند

ماه نیوز/ مرکز رئیس اجرائیه مجلس نمایندگان گفت که حقوق ماهانه یک کارگر تنها سه درصد از مخارج روزانه یک کارگر را تامین می کند.

داود میرزایی روز شنبه 15 بهمن ماه در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مرکزی با بیان اینکه کار شهرستان در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس به پایان رسیده است، گفت: 4000 شهید مشغول به کار بودند و بعد از آن حضورشان موثر بود.

وی افزود: تشکل صنفی در جنگ اقتصادی نیز اجازه نمی دهد دشمن با تحریم های ظالمانه توطئه های خود را انجام دهد و از اقتصاد خود در عرصه اقتصادی کشور دفاع کند، چرخ های تولید در حرکت است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه حمایت واقعی از سوی جامعه کارگری صورت نمی گیرد، گفت: نه تنها می توانیم مطالبات جامعه کارگری را برآورده کنیم، بلکه باید در حمایت از تولید و سربازان، عمل کنیم و حرف مقام معظم رهبری را بشنویم. «اقتصاددانان که همان کارگران هستند به خواسته‌هایشان رسیدند.

وی با اشاره به پایان سال و موضوع حقوق و معیشت کارگران در سال آینده گفت: از مجلس نمایندگان سوال می شود زیرا اشراف مطلق در شرایط اقتصادی و اجتماعی نیست. شورای هند بر اساس ماده 4 قانون مربوط به تعیین حقوق و تکالیف طبقه کارگر عمل خواهد کرد.

میرزایی افزود: نمایندگان مجلس نمایندگان موظفند در کار با جامعه به دولت کمک کنند، در شورای عالی به عنوان یک مقام ارشد در بخش خصوصی حضوری پیدا نکرده اند و در توافق دست انصاف خواهند یافت. .

وی همچنین گفت: با توجه به روزهای سخت باید به معیشت کارگران رسیدگی شود و دولت با توجه به تقویت معیشت کارگران تمام اقدامات لازم را برای تقویت معیشت کارگران انجام دهد.

وی با بیان اینکه حق استثمار کارگران با هزینه های آنها همخوانی ندارد و تنها 3 درصد نیاز روزانه آنها را تامین می کند و حتی دسترسی به سرپناه و حتی خودرو برای کارگران نیز به واقعیت تبدیل شده است، تصریح کرد: این موضوع در سال 2018 به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و اقتصادی، سطح استیفای حقوق کارگران، ازدواج برای آنها سخت شده و پس از ازدواج نیز از فرزندان جلوگیری می شود.

مطالبه کارگران مجلس عوام مبنی بر حق عادلانه کار برای جامعه توسط شورای عالی بررسی شد و افزود:

وی افزود: گفته می شود ارزش تومانی مفسده بود و باید توجه داشت که دولت و مجلس باید بر این موضوع نظارت کنند و موضوع را روشن نکنند. حذف ارزش تومانی باعث می‌شود که صنایع مادر و صنایع بزرگ ارزش اولیه مواد اولیه را کاهش دهند و این به نوبه خود باعث افزایش ارزش محصول نهایی می‌شود و مصرف‌کنندگان عمده که از طبقه متوسط ​​یا کارگر هستند باید کار کنند. سخت تر و سخت تر. .

میرزایی در ادامه پویایی اقتصادی را مبتنی بر انگیزه کارگران در عرصه تولید دانست و افزود:

وی همچنین با بیان اینکه کمبود نیروی کار در صنعت منجر به نیروی کار ارزان شده است، گفت: هیچ جوانی با حقوق چهار میلیون تومانی برای اشتغال در صنعت حضور ندارد، نیروی کار می تواند با صنعت انگیزه داشته باشد.

میرزایی گفت: علیرغم معادل سازی حقوق جامعه کسب و کار، با وجود اینکه قانون هم ارزی 5 درصد است، منتظران 2 درصد هستند و موجودی عیدی افزایش یافته است.

انتهای پیام