استانی

خطر پل میان‌گذر دریاچه ارومیه / عدم رسیدگی متولیان و کاهش استحکام پل

به گزارش ماه نیوز آذربایجان غربیمحمدمهدی جعفری در نشست مشترک با قوه قضائیه دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران در سالن مطبوعات و خانه های رسانه ای مجلس عوام اظهار داشت: در استان مصرف آب بالاتر از بخش کشاورزی غیرمجاز است. – رودخانه های اسهالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات، پایداری پل رودخانه ارومیه حل نشده است.
داده خواهد شد.

جعفری افزود: درصدی از آزادراه بین پل های عبوری از رودخانه ارومیه فقط باید پل هایی باشد که با وجود مسیر، شفافیتی در این حساب خاص وجود ندارد.

رئیس دیوان محاسبات آذربایجان غرب با ادعای اینکه این شرکت در این مورد خاص مدعی عدم پاسخگویی است، اظهار داشت: در صورت عدم پاسخگویی شرکت تا سه ماه آینده، موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه.”

جعفری ادامه داد: ضرورت وجود زنده شدن دریاچه اروتیا در دریاچه ارومیه وجود دارد.

مدیرکل حسابداری آذربایجان غربی تاکید کرد: همه باید در این زمینه مطالباتی داشته باشیم و رسانه ها نیز در این زمینه مطالبات لازم را از مسئولان داشته باشند.

48