عمومی

خودروساز داخلی اُعجوبه است این هم سندش!

بارها و بارها مردم و مراجع مختلف، از نمایندگان مجلس گرفته تا فرماندهان نیروی انتظامی و صنعت گران، مسئول و غیرمسئول، از کیفیت پایین و گرانی خودروهای داخلی انتقاد کرده اند.

کوش شنوایی که نیست، کی به خودرسازان هم به می رود.

خودروهای بی کیفیت داخلی هر لحظه با افزایش قیمت مواجه می شوند و نکته تاسف بار این است که با وجود گرانی و بی کیفیتی متقاضیان عجیبی نیز ایجاد می کنند.

واقعیی معتقد سن خ ن ن ن

سیاست هایی که این خودروسازان دارند و استفاده – یا به عبارت بهتر استفاده نادرست – که وضعیت را ناپایدار و اقتصاد را خراب می کند، باعث می شود میلیون ها نفر برای خودرویی بدون کیفیت داخلی ثبت نام کنند.

وضعیت اقتصادی کیشور به قدری بد است که مردم به دلیل اینکه سرمایه گذاری و سود کمی می بینند به این نوع کارها روی می آورند.

آمار عجیبی که روز گذشته یکی از این خودروسازان اعلام کرد، ثبت نام بیش از 5 میلیون نفر با کد است که حتی در صورت تمدید آن برای چند روز آینده مطمئناً افزایش خواهد یافت.

اکنون خودروساز در داخل برنامه ریزی کرده است تا افرادی که برای خودروهای بی کیفیت حاضر می شوند وقت خود را در سایت های ثبت نام تلف کنند تا بتوانند خودرو را ثبت نام کنند و در صورت موفقیت در ثبت نام و در صورت بیرون آمدن نامشان در آمد از آن به سود خوبي برسرد.

خودروساز چه چیزی بهتر می خواهد؟ کدام خودروساز خارجی است؟ همین کیفیت مورد نیاز است.

اقتصاد در کشور بیمار است.

اکنون برخی از مردم ایران تمایلی به ثبت نام خودروهای خود ندارند و در صورت برنده شدن در قرعه کشی، آنها را به دو برابر قیمت سایر افراد می فروشند! و آن سیمی از حال و روز استوتومیک کیشور کیشر است؛ متاسفانه.