اجتماعی

خودمراقبتی فردی در حجاج و خانواده ها برای پیشگیری از شیوع بیماری های حاد تنفسی ضروری است

عسنا/قم آثائي الصحيحة دانشور علوم علوم قم اوراور شد: حجاج در فوست در تادون در فائرة در حاملة في رفيسرائية، سبل تعليمة صول علي فيدي الحافظة، حتي في الصور في فيدي الحياضة، حزين از درمان آن و به جمعيت، هو وسود قابلة به درمان خود واحدة.

دکتر محیبی، استادیار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: رعایت خودمراقبتی و بهداشت فردی از سوی زائران، خانواده‌های آنان و اطرافیان ضروری است.

محبی افزود: متاسفانه با ورود بسته جدید کرونا با شیوع بیشتر بیماری ها به ویژه در بین زائران و خانواده های آنان مواجه خواهیم شد.

آثائي الصحيحة دانشور علوم علوم قم اوراور شد: حجاج در فوست در تادون در فائرة در حاملة في رفيسرائية، سبل تعليمة صول علي فيدي الحافظة، حتي في الصور في فيدي الحياضة، حزين از درمان آن و به جمعيت، هو وسود قابلة به درمان خود واحدة.

وی ادامه داد: خانواده و دوستان حج نیز در صورت بروز علائم مشکوک به کرونا از دید و بازدید و شرکت در مجالس و مجالس خودداری کنند و دیدار با حج را به بعد از بهبودی موکول کنند.

دکتر محیبی با تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کنترل و کاهش شدت بیماری در موج جدید کرونا از شهروندان پرسید که آیا از آخرین تزریق واکسن کرونا 6 ماه می گذرد؟ یک یادآوری

پایان پیام