عمومی

خیریتی دیگر برای مهدی طارمی!

تصمیم دراگون شوسیچ دور از انتظار نبود! یعنی حتی پس از توئیت مهدی طارمی، این احتمال وجود داشت که نام مهدی طارمی در فهرست تیم ملی جدید نیامده باشد. تصمیمی حتی اگر در این مرحله اشتباه باشد. بله، اما اینطور است. در دنیای حرفه ای درست است! توجه کنید در دنیای فوتبال حرفه ای چه می گویم!
این یک ساختار است و تعریف شده است. سمت سرمربیگری در تیم های ملی و باشگاهی.
حالا اتفاقی افتاده و اسکوسیک تصمیم گرفته خط قرمز پررنگی به نام مهدی طارمی بکشد. فضای مجازی مملو از نظرات است. چه کسانی باید از تیم ملی بروند، عده ای هستند که برای روز شمشیر کشیده اند و از ملی پوشان دفاع کرده اند. مربی تیم طبق دسته دوم، هرکسی که سرمربی تیم ملی است، باید سمت سرمربیگری خود را حفظ کند و هیچ بازیکنی حق ندارد جلوی سرمربی بایستد.
بسیاری از نظرات احساسی و بسیاری از نظرات احساسی هستند. برخی اظهار نظرهای منطقی می کنند و کسانی هم هستند که ماجرا را به مسائل باشگاهی و آبی و قرمز مرتبط می کنند. در صفحه اینستاگرام اسکوکیچ! ما سابقه آن را داریم، از لیونل مسی گرفته تا میزبان جام جهانی. برنامه Draw و بسیاری دیگر. خودت برو ببین چی ننوشته اند! به هم فحش و توهین نکنیم. مهدی ستره قابل قبول است; میگی اسکوکیچ در حد تیم ملی ایران نیست! .

251 251