دارندگان مجوز اجاره‌داری سازمان منطقه آزاد قشم از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

به گزارش ماه نیوز کاشم نیوز ، هرمز امیری با اشاره به مراجع مختلف اتحادیه های صنفی به معاون وزیر اقتصاد و سرمایه گذاری ، اظهار داشت: کاشم صاحبان واقعی واحدهای تجاری و خدماتی با اشاره به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد. سازمان و دارندگان قانونی می توانند با مراجعه به معاونت مالی و سرمایه گذاری این سازمان متقاضی مجوز اجاره شوند و از مزایای معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: دارندگان پروانه اجاره سازمان منطقه آزاد کاشم می توانند تحت ماده 13 قانون نحوه مدیریت تجارت آزاد – منطقه صنعتی صنعتی از معافیت بهره مند شوند.
مدیر تجارت و اصناف سازمان منطقه آزاد کاشم را یادآوری می کند: با توجه به ارائه اظهارنامه مالیاتی در ماه ژوئن و ژوئیه هر سال ، کلیه دارندگان واحدهای تجاری می توانند از سازمان منطقه آزاد کاشم درخواست مجوز اجاره کرده و اظهارنامه املاک را ارائه دهند. آنها خود قادر به بهره مندی از نجات خواهند بود. با توجه به اینکه کارگران اقتصادی متمول هر ساله اظهارات مالیاتی را به موقع ارائه می دهند ، اگر در یک واحد صنفی به عنوان مستاجر کار می کنند ، باید نام مالک را در اظهارنامه مالیاتی به خزانه صادر شده اعلام کنند تا صاحبان خانه قربانی این معافیت نشوند.
وی خاطرنشان کرد که مطابق ماده 11 قانون نحوه مدیریت بخش تجارت آزاد – صنعتی ، صدور مجوز برای هر نوع فعالیت اقتصادی و همچنین ایجاد و ایجاد مشاغل مختلف در بخش توسط افراد و اشخاص حقوقی این فقط در منطقه آزاد است. وی افزود: فعالان اقتصادی نیز باید به این موضوع توجه کنند و بهترین راه را برای استفاده از مزایای منطقه آزاد و بهره مندی از موضوع ماده 13 این قانون انتخاب کنند.

48