استانی

دانشگاه آزاد اسلامی منشأ تحولات عمیق در حوزه تولید دانش

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از تهران ، معاون آموزشی مهارت و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ، سید محمد بطحایی و رئیس سازمان آزاد سما دانشگاه آزاد اسلامی در تهران ، فرشتم هانیه

در این بازدید ، رئیس آموزش مهارت و رئیس سازمان سام دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آموزش با چالش عجیبی روبرو شده است ، که توسط کرونا شدت یافته است.

“امروز ، ادغام م componentsلفه های آموزش تغییر کرده است و ما در صحنه بین المللی با سیستم هایی روبرو هستیم که آموزش را با چالشی جدی مواجه می کند.”

دانشگاه آزاد اسلامی یک زمین پرش و مرز خواهد بود

وی یادآور شد: لازم است با ارائه راهکارهایی از امکانات موجود همراه با روشهای غیر از روشهای موجود ، درآمدزایی شود.

رئیس دانشگاه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: “ما باید امکانات دانشگاه آزاد اسلامی را به این دانشگاه جهش دهیم.”

بطحایی گفت: “امیدوارم دانشگاه آزاد اسلامی تحولی عمیق در زمینه تولید دانش و آموزش عالی در کشور ایجاد کند.”

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رابرت کریم نیز گفت: آزمایشگاه های این دانشگاه بهترین تجهیزات آزمایشگاهی را دارند که موفق به اخذ مجوزهای استاندارد در زمینه قیر و آسفالت شده اند اما متأسفانه از این تجهیزات در حد نیاز استفاده نشده است. .

سید عبدالله میرجیاسی یادآور شد: دانشگاه ربات واحد کریم ممکن است بهترین فرصت را برای درآمدزایی غیرنظامی داشته باشد در حالی که بی توجهی مسئولان شهری باعث از بین رفتن امکانات این دانشگاه می شود.

انتهای پیام / 4078 /