اقتصادی

دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان؛ میزبان بزرگترین رخداد علمی کشور در حوزه صنایع غذایی

به عنوان بزرگترین رویداد علمی در زمینه صنایع غذایی ، بیست و هفتمین کنگره ملی ایران به همت انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی علوم و صنایع غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می شود. .

به گزارش ماه نیوز، دکتر محمد. محمد حجتی ، دانشیار ، گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان و دانشگاه منابع طبیعی و دبیر علمی کنگره گفت: صنایع غذایی و اقتصاد و بازاریابی و محصولات غذایی تراریخته هستند ، به دستور کار کنگره اضافه شده اند.

این کنگره ملی که قدیمی ترین و معتبرترین گردهمایی علمی محققان ، اساتید ، فرهیختگان ، دانشجویان ، متخصصان ، صنعتگران و کارگران صنایع غذایی کشور محسوب می شود ، برای اولین بار در استان خوزستان برگزار شده است.

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی اسلامی مقاله را با کد اختصاصی 32995-99200 بانک اطلاعات علوم جهان اسلام (ISC) و با حمایت سازمان دارویی مواد غذایی توسط عالی ترین مرجع قانونی در زمینه صنایع غذایی پذیرفته است. پورتال اینترنتی به آدرس www.ifstacongress27.ir است.

انتهای پیام