اجتماعی

درخواست کارت ملی و تغییرنام الکترونیک شد/ صدور کارت و کد شناسایی برای افراد فاقد شناسنامه

رئیس سازمان ثبت احوال کیشور گفت: در این درب خدمات الکترونیکی از قبیل تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی ثبت و درخواست گواهی ثبت ارائه می شود.

به گزارش ما، هاشم کارگر دستیار وزیر کیشور گفت: نسخه اول به صورت موبایلی است که در دسترس همه مردم است.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات شخصی هر فرد که در این درگاه قابل مشاهده است، خدمات الکترونیکی مانند تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست طلاق و تغییر علامت نیز در این درگاه به افراد ارائه می شود و البته خدمات الکترونیکی در نسخه های بعدی توسعه خواهد یافت

رئیس اداره ثبت احوال کیشور گفت: بخشی از خدمات از یکسال گذشته به مردم برون سپاری شده است تا دسترسی مردم به این نوع خدمات تسهیل شود.

این مسئول درباره تاخیر در صدور 10 میلیون کارت ملی برای مردم توضیح داد: از اواخر آذرماه سال گذشته در صدور کارت ملی تسریع کرده ایم و تاکنون 5 میلیون کارت ملی برای مردم صادر و ارسال کرده ایم. حدود 4 میلیون و 600 هزار کارت باقی مانده و طی دو ماه گذشته صادر و تحویل مردم می شود.

این کارگر درباره نحوه درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را مفقود کرده اند، گفت: این افراد باید از طریق ادارات یا ادارات دولتی برای دریافت کارت ملی مفقود شده اقدام کنند و البته می توانند در قسمت کارت مفقود شده نیز درخواست خود را به آدرس پورتال خدمات الکترونیکی ثبت نام کنید

وی در پایان سخنان خود در یک برنامه رادیویی نیز گفت: برای افرادی که شناسنامه ندارند کارت و کد شناسایی برای تعیین تکلیف تابعیت صادر می شود.

پایان پیام