اقتصادی

در انتظار جان گرفتن شالیزارها

به گفتۀ محمدجواد خانی‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان، میزان ذخیرۀ  آب در سد سفیدرود نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و نسبت به مدت نرمال ۵۰ درصد با کاهش روبه‌رو شده است. در این شرایط با توجه به این‌که دو ماه فروردین و اردیبهشت، فصل کاشت برنج است، محصولی که به آبی فراوانی نیاز دارد و عده‌ای از کشاورزان در گیلان، زمین‌های کشاورزی خود را کاشته‌اند، اما عده‌ای دیگر حتی شخم اولیه هم نزده‌اند یا خزانه برنج گرفته‌اند، اما به علت کم آبی، رنگ خزانه برنج در حال زرد شدن است. عده‌ای با پمپ آب از چاه برای آبیاری شالیزار استفاده می‌کنند، اما این آب کفاف یک زمین کشاورزی، خصوصا برنج را نمی‌دهد. حال در شرایطی که مطرح می‌شود آب سفید رود رها سازی شده، استفادۀ مناسب از آب، نیازمند یک مدیریت کارآمد است.