عمومی

دلواپسان و راننده قبلی – ماه نیوز

با فرض اینکه جای شما کجاست؟ خوب ، دوستان دلسوز نیز انسانی و اشتباه هستند. یک روز آنها حرف بدی زدند و کار اشتباهی انجام دادند. آیا انتظار داشتید آنها برای همیشه مسیر اشتباهی را طی کنند و به ته دره بیفتند؟ جلوگیری از اشتباهات از هر کجا یک غنیمت است.

علاوه بر این ، افراد مورد نظر تصور می کردند که ماشین سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و بسیاری چیزهای دیگر پاره شده و لاستیک دارد و گیربکس آن می زند و بوق آن شنیده نمی شود و دود زیادی از آن خارج می شود ، زیرا راننده آن متولد شده است. به اکنون که کنترل خود را از دست داده است ، متوجه می شود که هیچ مشکلی در راننده قبلی وجود ندارد. ایراد از خودرویی است که در جاده سنگلاخ حرکت می کند و اکنون به این روز افتاده است.

راننده فعلی متوجه شده است که ابتدا باید جاده را وسیع کرده و سپس ماشین را به تعمیرگاه برساند. فقط در این صورت می توان راننده قبلی را قضاوت کرد.

راننده فعلی می تواند پس از رفع نقص ، نجار راننده قبلی را بپذیرد ، که ماشین را با تمام نقص ها در جاده نگه داشته و نمی گذارد به چپ بپیچد یا به دره بیفتد.

1717