اقتصادی

دنده‌عقب ایران‌خودرو در عمل به دستور رئیس‌جمهور/ تولید نسبت به دی کمتر شد

بررسی عملکرد گروه صنعتی ایران‌خودرو در بهمن ماه نشان می‌دهد که تولید و فروش این گروه خودروسازی نسبت به ماه پیش از آن، به ترتیب کاهش ۱۳ درصدی تولید و کاهش ۲۵ درصدی داشته است؛ این در حالیست که قرار است تا پایان سال تولید مرحله به مرحله بیشتر شود تا جاییکه دیگر نیاز به قرعه‌کشی نباشد.

به گزارش ماه نیوز، آمار ارائه شده از آمار تولید و فروش ایران‌خودرو و سایپا در یازدهمین ماه از سال جاری نشان می‌دهد که در مجموع گروه خودروسازی ایران‌خودرو ۵۳ هزار و ۳۳۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌ که نسبت به آمار تولید دی ماه ۷۳۳۴ دستگاه کمتر است (تولید ۶۰ هزار و ۶۶۵ دستگاه در دی ماه) و بدین ترتیب با کاهش ۱۳ درصدی تولید مواجه شده است.

در مقابل آمار فروش این خودروساز نیز که اکثرا در هر ماه، بیش از تولید هم ثبت شده بود، در بهمن ماه کمتر از دی شده است؛ در حالیکه در دی ماه ۶۴ هزار و ۹۶۰ دستگاه از محصولات این گروه صنعتی فاکتور شده بود، در بهمن ماه ۵۱ هزار و ۹۱۷ دستگاه فاکتور و تجاری شده است که ۲۵ درصد کمتر از میزان فروش ماه قبل‌تر است.

در حقیقت بررسی نقطه‌ به‌ نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان به تفکیک هر محصول، در دی ماه و بهمن ماه نشان می‌دهد که ایران‌خودرو در بهمن ماه نسبت به دی ماه عملکرد پایین‌تری داشته است؛ این موضوع در تناقض با قولی است که خودروسازان داده‌اند تا در ماه‌های پایانی سال تولید را روزبه‌روز بیشتر کنند.

ضمن اینکه هفته گذشته، مهدی خطیبی در آخرین نشست خود در جایگاه مدیرعامل این گروه صنعتی (پیش از برکناری)، به صراحت از روند افزایشی تولید صحبت کرده بود و تاکید داشت که آمار تولید افزایشی است.  

تولید ۷۳۳۴ دستگاه کمتر و فروش ۱۳ هزار و ۴۳ دستگاه کمتر از دی ماه

همانطور که اشاره شد، در بهمن ماه ایران خودرو در مجموع ۵۳ هزار و ۳۳۱ خودرو (حدودا ۷۳۳۴ دستگاه کمتر از دی ماه) تولید کرده و در مقابل برای ۵۱ هزار و ۹۱۷ دستگاه خودرو (۱۳ هزار و ۴۳ دستگاه کمتر از دی ماه) فاکتور تجاری صادر کرده است.

به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو ۳۰ هزار و ۵۲۱ دستگاه محصولات گروه پژو (۴۹۸۰ دستگاه کمتر از دی) و ۴۸۶۵ دستگاه از محصولات خانواده سمند (۹۸۰ دستگاه کمتر از دی ماه)   تولید کرده و برای ۳۱ هزار و ۳۹۶ دستگاه از انواع پژو (۷۱۶۲ دستگاه کمتر) و ۴۹۷۳ دستگاه محصولات سمند (۱۸۳۲ دستگاه کمتر) فاکتور فروش صادر کرده است.

همچنین ایران‌خودرو به ترتیب ۸۹۹۳ دستگاه دنا، ۲۷۰۵ دستگاه رانا و ۴۱۲۷ دستگاه تارا در بهمن ماه تولید کرده که نسبت به دی ماه برای دنا ۲۱۳ دستگاه، برای رانا ۵۹۲ دستگاه و برای تارا ۱۲۱ دستگاه کمتر است.

این شرکت خودروساز در مقابل به ترتیب ۵۳۸۵ دستگاه دنا، ۲۷۹۱ دستگاه رانا و ۴۲۸۵ دستگاه تارا فروخته است که همگی کمتر از فروش آن‌ها در دی ماه است.

این گروه خودروسازی در بهمن ماه امسال همچنین ۱۳۲۷ دستگاه خودرو هایما تولید و ۱۵۳۷ دستگاه فاکتور کرده است که به ترتیب تولید آن ۴۳ دستگاه و فروش آن ۳۷۸ دستگاه کمتر از عملکرد دی ماه است.

ضمن اینکه ایران‌خودرو در یازدهمین ماه سال تولید ۷۹۳ دستگاه و فروش ۱۵۵۰ دستگاه از سایر محصولات را در گزارش عملکرد خود ارائه کرده است که این محصولات نیز در تولید ۴۰۵ دستگاه و در فروش ۷۷۴ دستگاه کاهش را تجربه کرده‌اند.  

بررسی آمار تولید و فروش ایران‌خودرو در این دو ماه متوالی نشان می‌دهد که در حالیکه قرار است در ماه‌های پایانی سال تولید به قدری بیشتر شود که افزایش ۵۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته (دستور رئیس جمهوری) عملی شود و طبق وعده وزارت صمت آنقدر تولید و عرضه زیاد شود که قرعه‌کشی برای محصولات این گروه صنعتی هم حذف شود، ‌ شرایط در بهمن‌ماه چندان مطلوب پیش نرفته‌است.

 باتوجه به اینکه طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، قرار است هفته‌ آینده بزرگترین طرح فروش خودروها “بدون قرعه‌کشی” انجام شود، ‌کاهش تولید خودروسازان می‌تواند چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد کند. این درحالی‌است که ایران‌خودرو زمانی‌که در حال افزایش تولید بود، برای فروش محصولات قرعه‌کشی انجام می‌داد؛ ‌ اکنون که تولید را تقلیل داده است، تامین تقاضا بدون قرعه‌کشی با چالش‌هایی همراه خواهد بود.

گزارش‌های به دست آمده از عرضه خودروها در بورس هم حاکی از این است که تعهدات ایران‌خودرو در بورس کالا  هم متناسب با برنامه‌های از پیش تعیین شده پیش نرفته است. گفتی است که مجموع تولید ایران‌خودرو در ۱۱ ماهه امسال، ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه ثبت شده است و در مقابل برای ۴۹۲ هزار و ۲۹۶ دستگاه فاکتور مالی صادر شده است.

انتهای پیام