دولت برای حل مشکلات زیرساختی مرزهای خوزستان برنامه‌ریزی کند

ماه نیوز/خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه زیرساخت های مرزهای خوزستان از 15 سال گذشته توسعه چندانی نداشته است، گفت: دولت باید برای رفع مشکلات زیرساختی در مرزهای خوزستان برنامه ریزی و اقدامات جدی انجام دهد.

شهلا عموری در گفت و گو با ماه نیوز با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای تجاری خوزستان گفت: باید هر چه سریعتر به وضعیت زیرساخت های موجود در مرزهای تجاری خوزستان رسیدگی شود تا شاهد بهبود صادرات و تجارت باشیم. شرایط در مرزهای استان

وی افزود: برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه زیرساخت های مورد نیاز در مرزها از جمله مرزهای استان خوزستان نیاز به رسیدگی و ساماندهی عاجل دارد که باید به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه زیرساخت های مرزهای خوزستان از 15 سال گذشته توسعه چندانی نداشته است، گفت: دولت باید برای رفع مشکلات زیرساختی در مرزهای خوزستان برنامه ریزی و اقدامات جدی انجام دهد.

عموری کرد: واحد مدیریت در مرزهای خوزستان در سال های اخیر به عنوان یکی از خواسته های فعالان جدی اقتصادی استان هنوز به طور کامل محقق نشده است و این موضوع مانعی بر سر راه توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق است. .

وی با تاکید بر بهبود وضعیت زیرساخت ها در مرزهای خوزستان ادامه داد: علاوه بر اهواز، اتاق های آبادان و خرمشهر نیز در استان فعال هستند که ظرفیت های خوبی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و این ظرفیت ها دارند. باید به بهترین شکل استفاده شود

رئیس اتاق بازرگانی گفت: کاهش مشکلات در مرزهای استان قطعا به توسعه تجارت و همچنین رشد صادرات از این مرزها کمک می کند. این مشکل با همکاری دولت و بخش خصوصی حل خواهد شد زیرا بخش خصوصی برای حل این مشکلات راه حل هایی دارد که با ظرفیت دولت قابل اجراست.

پایان پیام