تندرستی و نشاط

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گزارش شفاف، در دومین روز از مسابقات شمشیربازی کشورهای اسلامی، رقابت های بازوها بین تیم سابر بانوان و آقایان برگزار شد و ایران از کسب مدال در این دو سلاح بازماند.

मिली‌पुशान अपह ता अच एक फ़रण फिलानिक पेश बरेदन द व अधेद

تیم سابر بانوان نیز در نیمه نهایی مغلوب آذربایجان شد و در این دیدار نیز مغلوب ترکیه شد.

نتایج سلاح های انفرادی برای مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی تعدی (21 سال): 3 پیروزی و 2 شکست

محمد رضایی (41 سال): 4 پیروزی و 2 شکست

محمد وثوقی: 2 پیروزی و 4 شکست

مرحله 16 جدول نهایی اصلی:

محمدرضا وثوقی از ایران 10 – مومینوف از وزبکی 15

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – پریرا از سنگال 11

محمد رضای تادی از ایران 15 – ولو از کرگیزستان 8

مرحله 1، جدول اصلی هشتم نهایی:

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – از قزاقستان 13

محمد رضای تادی (21 ساله) از ایران 10 – اوده از ادردان 15

جدول اصلی مرحله 1 یک چهارم نهایی:

محمد رضایی (41 ساله از ایران) 11 – پتروف از کرگیزستان 15

رده بندی شطرنج بازان انفرادی ایران در کشورهای اسلامی

7- محمد رضایی (41 ساله)

14- محمد رضایی طادی (21 ساله)

24 – محمدرضا وثوقی

نتایج تیم سابر بانوان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران 45 – عربستان 18

نجمه سازنچیان: 15 امتیاز و 3 امتیاز.

جایزه: 15 امتیاز و 6 امتیاز.

پریماه برزگر: 15 امتیاز و 9 امتیاز.

مرحله نیمه نهایی

ایران 22 – آذربایجان 45

نجمه سازنچیان: 7 امتیاز کسب و 15 امتیاز.

جایزه: 10 امتیاز و 15 امتیاز.

پریماه برزگر: 5 امتیاز و 15 امتیاز.

مشاهده طبقه بندی

ایران 23 – ترکیه 45

نجمه سازنکیان: 10 امتیاز گرفته شد و 15 امتیاز داده شد.

فیض رفیعی: 5 امتیاز و 15 امتیاز.

پریماه برزگر: 4 امتیاز و 10 امتیاز از دست.

کیانا باقرزاده: 4 امتیاز و 5 امتیاز از دست.