سلامت و دانش

دیدار ماه و مشتری به وقت بامداد فردا

اما قبل از طلوع زهره، این سیاره مشتری است که از اواخر غروب خورشید بر آسمان تسلط دارد و به جز ماه در آسمان می درخشد.

مشتری که لقب پادشاه سیارات را دارد، امشب (یکشنبه 14 مرداد) حوالی ساعت 21:45 به وقت شرقی (06:15 دوشنبه، ایران) در آسمان طلوع می کند و ماه کمی بعد از ساعت 22:30 طلوع می کند. به وقت شرق (07:00 صبح به ایران) به شکل یک ماه غول پیکر مشاهده می شود که مشتری سه روز پس از کامل شدن با زاویه کمی بیش از پنج درجه به سمت راست ایستاده است.

مشتری و ماه تا پایان شب به وقت محلی قابل مشاهده خواهند بود و درست قبل از ساعت چهار صبح در منطقه زمانی شرقی به سمت جنوب خواهند رفت.

علاوه بر این، جهت گیری این دو با عبور از نیمه جنوبی روز در همان ساعت اولیه به طرز محسوسی تغییر می کند و به نظر می رسد مشتری مستقیماً بالای ماه می درخشد. همچنین در آن لحظه به نظر می رسد که آنها به یکدیگر نزدیکتر هستند و فاصله بین این دو تا سه درجه کاهش می یابد.

ماه و مشتری در صبح با یکدیگر ملاقات می کنند

رقص ماه های مشتری

چهار قمر واقعی مشتری که 412 سال پیش توسط گالیله کشف شد را فراموش نکنید. آنها برای اخترشناسان آماتور خوراکی دائمی هستند و در هر تلسکوپ و حتی با دوربین دوچشمی قابل مشاهده هستند. آنها به قدری به دور مشتری می چرخند که ظاهرشان ساعت به ساعت و شب به شب تغییر می کند.

به عنوان مثال، اگر یکشنبه شب یک تلسکوپ بر روی مشتری راه اندازی کنید، ابتدا قمر “آیو” را در یک طرف مشتری و دو قمر دیگر به نام های “گانیمد” و “کالیستو” را خواهید دید و در سمت دیگر مشتری دیگری را خواهید دید. سمت. همچنین روز دوشنبه ساعت 23:28، چهارمین قمر مشتری موسوم به «اروپا» بر روی قرص مشتری ظاهر می شود و پس از آن «گانیمد» و «کالیستو» قرار می گیرند.

سپس در همان روز دوشنبه در ساعت 2:15 بامداد، “آیو” ناپدید می شود و در زیر سایه مشتری اتفاق می افتد. اندکی پس از آن، “آیو” از پشت مشتری می گذرد، اما کمی بیشتر از سه ساعت بعد دوباره ظاهر می شود. کسانی که در ایالت های مرکزی و غربی آمریکا هستند، یعنی جایی که آسمان همچنان تاریک خواهد بود، می توانند هر چهار قمر مشتری را در یک سمت این سیاره ببینند.

ماه و مشتری در صبح با یکدیگر ملاقات می کنند

اندازه و فاصله اهمیت

وقتی اواخر یکشنبه شب به ماه و مشتری نگاه می کنید، سعی کنید از تفاوت اندازه و فاصله بین آنها آگاه باشید. البته ماه بیشتر از مشتری قابل مشاهده است.

اما ماه بسیار کوچکتر از مشتری است. در واقع قطر ماه 3474 کیلومتر در مقایسه با قطر 142 هزار و 984 کیلومتری مشتری است، اما چیزی که ماه را بسیار بزرگتر و درخشانتر می کند فاصله آن از زمین است. ماه یکشنبه شب در فاصله 373 هزار و 600 کیلومتری زمین قرار خواهد گرفت، اما مشتری 1681 برابر دورتر و در فاصله 628.5 میلیون کیلومتری از ما قرار دارد.

این واقعیت که ماه بسیار نزدیکتر از مشتری به ما است به این معنی است که ماه در آسمان در مقایسه با مشتری بسیار سریعتر حرکت می کند. بنابراین، به همین دلیل است که وقتی آنها از آسمان جنوبی قبل از طلوع فجر طلوع می کنند، ماه به طور قابل توجهی به مشتری نزدیکتر از زمانی که چندین ساعت زودتر در شرق طلوع کرده است به نظر می رسد.

46