عمومی

رابطه‌ها و از هم‌پاشیدگی زندگی‌ها در یک سریال آمریکایی

نگاهی به روانشناسی و توجه به زندگی با فراز و نشیب های فراوان، علایق متنوع و همزیستی زندگی و احیای آنها و در نهایت فرا رسیدن مرگ و هدایت به پایان عمر. خلاصه این سریال طولانی است.
نکته مهم و متفاوت این سریال این است که در هر قسمت بخشی یکی از قهرمانان فیلم است و نیمی دیگر از نگاه قهرمان دیگر همان اپیزود است.

رمان نویسی که درباره روابط اجتماعی مختلف می نویسد و همچنین رمانی که زندگی را تغییر می دهد، رمان هایی می فروشد که همچنان داستان قهرمانان خاص را روایت می کنند.
با اینکه این سریال اجتماعی و خانوادگی مهم بود، اما بسیار جالب بود. آخرین قسمت در 2 پخش شد.

روابط و پراکندگی زندگی در یک سریال آمریکایی