هنری و فرهنگی

رسیدگی به بیش از ۱۳۰ پرونده نشر

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری اولین جلسه هیأت صدور و تمدید مجوز نشر خبر داد.

به گزارش ماه نیوز، به نقل از معاون امور عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الحایری با اشاره به این دیدار گفت: بود.

بر اساس این گزارش، این جلسه به ریاست محمد الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی ناشران آشنا) کارشناس فنی داوود موسایی (مدیر عامل انتشارات فرهنگ موزر) برگزار شد. کارشناس فنی، حمیر سهرا ژنرال د. و دفتر مالکیت فکری (نماینده قانونی) و بهروز عطاریان (دبیر معاونت برنامه ریزی) حضور داشتند.

همچنین درخواست های تایید شده توسط استان و جنسیت متقاضی به شرح زیر است:

رسیدگی به بیش از 130 پرونده انتشار

انتهای پیام/