هنری و فرهنگی

روزنامه‌های امروز نوید صلح می‌دهند

امروز جهان دو ماه است که نظاره گر جنگ روسیه با اوکراین و آتش سوزی یمن است.

به گزارش ماه نیوز، مهمترین عناوین روزنامه های جهان در روز چهارشنبه 13 فروردین به روایت آلبرت کوچویی می پردازد.

تخریب و کشتار در اوکراین

روزنامه ها امروز وعده صلح می دهند

مجلات آمریکایی که به روسیه تحویل داده شده است. نیویورک تایمز ویرانی و کشتار در اوکراین را توصیف می کند. عنوان اول نیز با این ظاهر وحشت همراه است. قتل عام در اوکراین نگران کننده است. اروپا در حال بررسی افزایش تحریم های انرژی است. بوچا گفت که اوکراین محل بمباران است. کرملین اما می گوید که این سناریو برای اوکراین فریبنده است تا توجه جهان را به خود جلب کند.
روزنامه های انگلیسی نیز دیدگاه های متفاوتی درباره جنگ اوکراین دارند. بانک جهانی هشدار می دهد که جنگ اوکراین مانع رشد اقتصادی و فقر در آسیا خواهد شد.

فدای غرب

روزنامه ها امروز وعده صلح می دهند

روزنامه‌های اسپانیایی و همتایان آن‌ها چین را زیر نظر دارند. ال پایس می گوید چین و روسیه مدت هاست قربانی غرب بوده اند. از نظر غرب، جنگ در اوکراین، چین، یک ناظر خارجی است که تابع اصول است. ناظر هرگز در این جنگ مغرضانه نبوده است. حزب کمونیست چین نیز معتقد است که رابطه دیرینه این کشور با روسیه همچنان قربانی دفاع روسیه از غرب است.

نوید صلح

روزنامه ها امروز وعده صلح می دهند

یکی دیگر از روزنامه های انگلیسی به یمن نگاه می کند. گاردین می نویسد: تنها دو ماه، امید به مذاکرات صلح افزایش می یابد. هانس گراندبرگ، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید: آتش نشانان یمن دو ماه است که برای نفت می جنگند و قایق های نفتی را در اختیار این کشور قرار می دهند. کشتی هایی که هشتاد و هشت روز در انتظار بودند از راه رسیدند.

در حاشیه خبر امروز:

ورزش و اضطراب ورزش

روزنامه ها امروز وعده صلح می دهند

نیویورک تایمز در مورد تحقیق در مورد حرکت و درمان می نویسد. جنیفر هاننز می گوید آخرین یافته ها نشان می دهد که ورزش تأثیر ویژه ای بر مغز دارد، تأثیرات لذت بر مغز و بدن انسان و ورزش در کاهش اضطراب در انسان بسیار مؤثر است. آنها همچنین در کاهش رنج و افسردگی انسان موثر هستند. این تحقیق می گوید که هر ورزشکاری یک دقیقه ورزش دارد و سه روز در هفته نیز همین تاثیر را دارد. دوچرخه سواری، شنا، سوارکاری و سایر فعالیت های ورزشی اثرات مشابهی دارند.

انتهای پیام