هنری و فرهنگی

روزگاری کانون پرورش فکری متولی اصلی کودک و نوجوان بود

به روابوت شرفان، ريضا پورحسین، رایس کاکھہ روانشنیسی دانگشتی تهران با یک به اینکه بھاک، بھاک گفت: کودکان بزرگسالان مینیاتوری نیستند. पस मा باید به سمت آنها برویم نه آنک به سوی ما بیایند به سوی ما بیایند.

به گفته این روانشناس، کودک بذری کاشته است و بزرگتر باید باغبان خوبی باشد و زمینه رشد و نمو آن را فراهم کند. هدف چیست؟ اسلا از قدم بكتر حرف ميثزنيم؟ همسطح بودن با کودک وقتی می گوییم تراز است یعنی چه؟

دکتر پورحسین، تمدن نوین اسلامی را باید تراز دانست و افزود: راهبرد تربیت فرزندان بر اساس تربیت اسلامی چیست؟ منظور از استراتژی چیست؟ واقعیت این است که هدف و جهت به معنای استراتژی نیست. در راحـیمایی اربعین همه می دانند از کدام راه باید رفت، پس باید وصال نکرد، بلکه زمینه رشد و تربیت اسلامی را برای فرزندان فراهم کرد.

به گفته این روانشناس، کودکان گاهی حرکت به سمت تعلیم و تربیت و تربیت اسلامی را باید سازماندهی کرد نه محتوا. زیرا آن سیستم، درون خود را ایجاد می کند.

پورحسین به دو انقلاب ارتباط و هویت‌یابی اشاره کرد و گفت: بر اساس این دو انقلاب می‌توانیم سازوکارهایی را انتخاب کنیم و با استفاده از آن‌ها فرزندان خود را به آن سطح تحصیلی برسانیم.

به قول کسی که دردش را نمی فهمد، چگونه یک فرد می تواند در ارتباطات بین فردی موفق باشد؟ اگر خودمان را تجهیز نکنیم چگونه می توانیم آموزش دیگران را به عهده بگیریم؟ اول باید بچه را تجهیز کنیم و بعد وارد جامعه کنیم.

پورحسین با اشاره به اینکه قانون در گذشته متولی اصلی کودکان و نوجوانان، راهنما و مربی بود، گفت: امروز قانون به یک وزارتخانه تبدیل شده است و باید برای بازگشت آن آماده شود. به آن دوره بنابراین باید فکری به حال قانون برای آوردن کودکان به کودک کرد.

به گفته وی ما باید فرزندان خود را برای رویارویی با دنیای پیش رو آماده کنیم و فرزندان زمان خود باشیم. بچه های امروز بمب افکن های اطلاعاتی هستند و باید آنها را طوری تجهیز کنیم که بتوانند راه درست را انتخاب کنند. آیا آموزش و پرورش و نهادهایی مانند قوانین راه را برای کودکان هموار کرده است؟ باید میدانم

پورحسین با اشاره به اینکه کشورهایی که در تبلیغ دانش مشکل دارند به سمت نخبه گرایی پیش می روند، گفت: اگر هزار نخبه داریم که به هر دلیلی مهاجرت کرده و کشور را ترک می کنند، با فقر دانش و مهارت مواجه می شویم، باید دانش و دانش را تبلیغ کنیم. موسسات و نهادهایی مانند حقوق نقش بسیار موثری در این زمینه دارند.

به گفته این روانشناس، کودک امروز بدون دوست است. نه پدران و مادران او را به درستی می شناسند و نه مراکزی چون کانون که روزگاری متولی اصلی کودک و نوجوان بودند و نقش کلیدی و راهبردی در این عرصه داشتند و کتاب ها و نمایش ها و فیلم هایشان با ذهن و زبان مردم هماهنگ بود. بچه ها در این عصر به نقش خود کود داه کود کود کرد است

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان