روسیه جلو آمد، نوبت ایران است

خت احن رشت-استارا ک بری کی بری کی بری کی بری کی بری کرید ایرویی است 800 میلیون سرمایه گذاری نیاز است.

به گزارش ما، راه آهن رشت – آستارا پروژه ای کلیدی و راهبردی است که شبکه ریلی کشور را تکمیل می کند و می تواند درآمد زیادی از طریق ترانزیت برای آینده ایران ایجاد کند. این خط ریلی 164 کیلومتر طول دارد که حلقه مفقوده آن کریدور شمال به جنوب است و پس از تکمیل، ایران را به آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل می کند و تحول بزرگی در حمل و نقل کالا به سراسر جهان به ویژه کشورهای جهان خواهد بود. ارتباط بین خلیج فارس و روسیه، آسیای مرکزی و اروپا ایجاد خواهد کرد.

خیرالله خادمی – مدیر شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل و حمل و نقل کیشور – اسفند 1397 – در مورد پروژه تکمیل کریدور راه آهن شمال به جنوب و مفقود شدن این حلقه، برآورد نزدیک به 6000 میلیارد عنوان شد. تومان برای آن در سال گذشته ساخته شده است. خادمی پس از دو سال اخیراً هزینه کل این پروژه را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

عباس خطیبی – شرکت ساخت و توسعه راه آهن ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کیشور – نیز به ما گفت: برآوردها حاکی از آن است که برای ساخت این پروژه حدود 800 میلیون یورو نیاز است و تکمیل آن سه تا چهار سال زمان می برد. پیش بینی کرده ایم.

מאמוריט דסטיאר ראיש שומור רוסיאה ברי ראה אהן רשט-אסטארא

تابستان امسال هیئت هایی از روسیه از روسیه بازدید کردند و تصمیم گرفتند تا دو ماه دیگر ورود خود را به این پروژه اعلام کنند. رستم قاسمی هفته گذشته در خصوص افزایش همکاری ها در زمینه حمل و نقل و تکمیل پروژه رالی رشت – آستارا با ایگور لویتین وزیر راه و شهرسازی، دستیار رئیس جمهور روسیه دیدار و گفت و گو کرد.

در مذاکرات هیئت روسی و ایرانی که شامل دستیار وزیر حمل و نقل و ترابری روسیه و معاون وزیر راه و شهرسازی این کشور بود، با اشاره به سفر تجار روسی به بندر و اعلام خبر در بندر و ظرفیت های عملیاتی ، تأکید شده و تصمیم گرفته شده است تا همکاری در حمل و نقل و حمل و نقل دو کشور را افزایش دهد.

تاکید بر سند حمل و نقل و حمل و نقل باکو و اسناد کنفرانس وزرای حمل و نقل و ترابری کشورهای آسیای میانه، توافقنامه ایران، آذربایجان و روسیه و توافقنامه ایران و روسیه به 50 مللیون تن و تعرفة ايران به حاب ترنزيت عرض المزيد از ترجمة آن ستيت بوده است.

ایگور لویتین – دستیار رئیس جمهور روسیه – در حاشیه این دیدار گفت: بر اساس دستورالعمل رئیس جمهور روسیه برای اجرای خط روسیه – آستارا، برقی شدن خط و افزایش آن به ایران سفر کردیم. ظرفیت همکاری های حمل و نقل ایران و روسیه.

رستم قاسمی کاره آن دیدار، با کرتم کاسمی با در کے کے هایت روسی کے مناسب، طولانی و مثمر ثمر بود، گفت: در کر فیلمین خت اهن رشت استارا، طرف روسی این طرح را ارائه کرد و تصمیم گرفت آن را بازنگری کند. शुष्ट की कैनिम व व डर में भाष्ट बोड बॡ

قاسمی توضیح داد: هم‌اکنون یک روز در میان یک قطار روسی وارد بندر شهیدرجایی می‌شود با این حال این امکان وجود دارد که در روز، پنج قطار روسی از سرخس وارد ایران می‌شوند که در این مذاکرات ویژه انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ایران منعی برای همکاری با روسیه ندارد، گفت: ایران آمادگی دارد سطح حمل و نقل و ارتباطات حمل و نقل با روسیه را به بالاترین سطح برساند.

وی حمل و نقل ریلی را یکی از بهترین روش های حمل و نقل با توجه به ویژگی های ارزانی، حمل و نقل انبوه، ایمنی و حفظ محیط زیست برای افزایش ظرفیت قابل توجه ترازوی برشمرد و خواستار استفاده از این بخش برای اتصال روسیه به شمال خطرناک شد. کریدور ریلی جنوب . .

در همین زمینه رستم قاسمی روز گذشته تاکید کرد که طرح روسیه برای سرمایه گذاری در پروژه رشت – آستارا در دست بررسی است.

در حالی که قاسمی بارها بر لزوم تکمیل کریدور شمال – جنوب و راه آهن رشت – آستارا تاکید کرد و حتی گفت اگر ساخت و ساز را به وزارت راه و شهرسازی بفروشیم باید هزینه تکمیل این 160 کیلومتر را بپردازیم. ببینید روسیه در زمینه اجرا همکاری می کند، این خطوط آماده اعلام است، بررسی های وزارت راه و شهرسازی چه نتیجه ای خواهد داشت و وعده سه ساله به کجا می رسد؟

پایان پیام